Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) [404]

[404][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)


Last updated on June 11th, 2019 at 10:34 pm

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
401 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 17416 -34 149 -14 4 20 Inf Math OS εδώ
403 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 17180 64 150 -13 4 20 Inf Math OS εδώ
405 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,2,3,4 15054 -612 187 0 4 20 Inf Math OS εδώ
402 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 1,2,3,4 14056 -553 140 0 4 20 Inf Math OS εδώ
404 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 13171 -770 400 27 4 20 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1026 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

[405][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα)
[401][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
[404][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)
[403][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
[402][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

Απαιτήσεις

Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ” .
Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις.
Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: [Κωδικός: ΠΕ 11.00]
Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102).

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 48 θέσεις για ΠΕ11. Για κάθε θέση υπήρχαν 124 υποψήφιοι (1:124)

Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=172
0 εξ -BASEBALL – SOFTBALL
0 εξ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
0 εξ -ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
0 εξ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
0 εξ -ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤ.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
0 εξ -ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ
0 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
0 εξ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
0 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
0 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
0 εξ -ΜΙΝΙ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
0 εξ -ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ
0 εξ -ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
0 εξ -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
0 εξ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
0 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
0 εξ -ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(BEACH VOLLEY)
0 εξ -ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
0 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ .ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
0 εξ -ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ
0 εξ -ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ
0 εξ -ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ
0 εξ -ΣΠΟΡ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
0 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
0 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
0 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ
0 εξ -ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
0 εξ -ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ι
0 εξ -ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(BEACH HANDBALL)
0 εξ -ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
0 εξ -ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0 εξ -ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
0 εξ -ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ
1 εξ -ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1 εξ -ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1 εξ -ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
1 εξ -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
1 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
2 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
2 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2 εξ -ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
2 εξ -ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
2 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΟΡΟ
3 εξ -ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
3 εξ -ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
3 εξ -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3 εξ -ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
3 εξ -ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
3 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 εξ -ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
4 εξ -ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ
4 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
4 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
4 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
4 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
4 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
4 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
4 εξ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
4 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
4 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5 εξ -ΑΘΛΗTIKH ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
5 εξ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΒΑΣΙΚΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΞΟΠΛ.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
5 εξ -ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
5 εξ -ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
5 εξ -ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5 εξ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
5 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
5 εξ -ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
5 εξ -ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ @ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
5 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΟΡΟΥ
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΜΠΙΚ
5 εξ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
5 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
5 εξ -ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΧΟΡΟ
5 εξ -ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
5 εξ -ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
5 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΟΜΩΝ,ΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ
6 εξ -ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6 εξ -ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
6 εξ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
6 εξ -ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
6 εξ -ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ-ΕΠΙΘΕΣΗΣ,ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
6 εξ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
6 εξ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΤΑ
6 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
6 εξ -ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ,ΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
6 εξ -ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
6 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
6 εξ -ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2,3,4 ΠΑΙΚΤΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
6 εξ -ΤΕΧΝΙΚΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
7 εξ -ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
7 εξ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
7 εξ -ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
7 εξ -ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
7 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ
7 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ
7 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
7 εξ -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
7 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ VII
7 εξ -ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
7 εξ -ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ,ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ – ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
7 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
7 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
7 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΟΜΩΝ,ΑΛΜΑΤΩΝ,ΡΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
7 εξ -ΥΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
7 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΗΘΙΚΗ
8 εξ -ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
8 εξ -ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
8 εξ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
8 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
8 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8 εξ -ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 εξ -ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
8 εξ -ΜΑΖΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
8 εξ -ΜΕΙΚΤΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
8 εξ -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ
8 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
8 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 εξ -ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
8 εξ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΡΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
8 εξ -ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
8 εξ -ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΜΥΝΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
8 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com