Μηχανικών Περιβάλοντος (Ξάνθη) [476]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)
Κωδικός : 476
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.env.duth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] CAD
[5] [ΒΥ] ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[9] [ΒΥ] ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[7] [ΒΥ] ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
[1] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - GIS
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[3] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
[9] [ΒΥ] ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΥΑ
[3] [ΒΥ] ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΥΑ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
[5] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ
[3] [ΒΥ] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ
[5] [ΒΥ] ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
---------------------------------