Βιοϊατρικών Επιστημών ΠΔΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 678
Ίδρυμα: ΠΑΔΑ
Site: http://bisc.uniwa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.64
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 17865
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13975
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 360
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 360
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 288
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 288
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 19175
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17965
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 36
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Αισθητικής και Κοσμητολογίας
# Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας
# Ιατρικών Εργαστηρίων
# Οδοντικής Τεχνολογίας
# Οπτικής και Οπτομετρίας
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Από το 2019 στο τμήμα Ιδρύονται ιδρύονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου ως εξής:
Τμήμα Βιοϊατρικών  Επιστημών (από το  Δ΄ Εξάμηνο)
1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας
2. Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας
3. Ιατρικών Εργαστηρίων
4. Οδοντικής Τεχνολογίας
5. Οπτικής και Οπτομετρίας

Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
678 -ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 3 12.03 13975 -465 360 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1615 -ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 3 14.43 13720 -520 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 580 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 255 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Τελαυταία τροποποίηση 28 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 1 Ιουλίου, 2018

Το νεοσύστατο Τμήμα των Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημιουργήθηκε από τη συνέργεια των πρώην Τμημάτων :

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελούμενο από:

τρία κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
πέντε εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες
προσφέρει στους φοιτητές του:
υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω κατευθύνσεων
τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης
τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού και με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελούμενο από τις παραπάνω πέντε Κατευθύνσεις συγκροτεί μια ισχυρότερη επιστημονική υποδομή, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να διακριθεί στο διεθνή επιστημονικό χώρο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
Η συνένωση των ερευνητικών χώρων και των υπαρχόντων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, η απόκτηση νέου προσωπικού και η αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικό-τεχνικού εξοπλισμού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, θα δώσει νέες προοπτικές στην συνολική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας.

Λευτέρης Λαβδάς / Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

Περικλής Παπαβασιλείου / Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

Ευθύμης Αγαδάκος / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Υπεύθυνος Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΓΝΑ Λαϊκό

Βασίλης Συργιαμιώτης / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Νοσοκομείου Παίδων

Κυριακή Τσακίρη / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Νοσοκομείου Ιατρόπολις

Ελένη Αχειμάστου / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Αττικού Νοσοκομείου

Άννα Κουζούμη / Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης / Προϊστάμενος Παραϊατρικού Προσωπικού – Υπεύθυνος Τεχνολόγος Αττικού Νοσοκομείου

Τελαυταία τροποποίηση 21 Μαρτίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 30 Ιουνίου, 2018