Βιοϊατρικών Επιστημών ΠΔΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 678
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2023) : 11.64
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://bisc.uniwa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/367715/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
Κατευθύνσεις:
# Αισθητικής και Κοσμητολογίας
# Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας
# Ιατρικών Εργαστηρίων
# Οδοντικής Τεχνολογίας
# Οπτικής και Οπτομετρίας
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Από το 2019 στο τμήμα Ιδρύονται ιδρύονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου ως εξής:
Τμήμα Βιοϊατρικών  Επιστημών (από το  Δ΄ Εξάμηνο)
1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας
2. Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας
3. Ιατρικών Εργαστηρίων
4. Οδοντικής Τεχνολογίας
5. Οπτικής και Οπτομετρίας

[xyz-ips snippet=”bisc”]

 

Το νεοσύστατο Τμήμα των Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημιουργήθηκε από τη συνέργεια των πρώην Τμημάτων :

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελούμενο από:

τρία κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
πέντε εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες
προσφέρει στους φοιτητές του:
υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω κατευθύνσεων
τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης
τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού και με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελούμενο από τις παραπάνω πέντε Κατευθύνσεις συγκροτεί μια ισχυρότερη επιστημονική υποδομή, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να διακριθεί στο διεθνή επιστημονικό χώρο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
Η συνένωση των ερευνητικών χώρων και των υπαρχόντων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, η απόκτηση νέου προσωπικού και η αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικό-τεχνικού εξοπλισμού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, θα δώσει νέες προοπτικές στην συνολική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας.

Λευτέρης Λαβδάς / Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

Περικλής Παπαβασιλείου / Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

Ευθύμης Αγαδάκος / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Υπεύθυνος Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΓΝΑ Λαϊκό

Βασίλης Συργιαμιώτης / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Νοσοκομείου Παίδων

Κυριακή Τσακίρη / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Νοσοκομείου Ιατρόπολις

Ελένη Αχειμάστου / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Αττικού Νοσοκομείου

Άννα Κουζούμη / Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης / Προϊστάμενος Παραϊατρικού Προσωπικού – Υπεύθυνος Τεχνολόγος Αττικού Νοσοκομείου