Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
Κωδικός : 882
Ίδρυμα: Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.9
ΕΒΕ (2022) : 9.41
Ειδικό Μάθημα (EM) : Υγειονομικές, Αθλητικές, Ψυχοτεχνικές εξετάσεις
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.hcg.gr/node/116
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 40 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 20
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Παρουσίαση

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com