Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ppt.uowm_odigos_protoeton_2021_22_v2

Σχολές & Τμήματα
Σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Κοζάνη
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έδρα την Φλώρινα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα)
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) *
Σχολή Καλών Τεχνών, με έδρα την Φλώρινα
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τμήμα Κινηματογράφου *
Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη
Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)
Τμήμα Παραγωγής Οπτικοακουστικών μέσων (Κοζάνη) *
Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά
Τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά)
Τμήμα Μαθηματικών (Καστοριά)
Τμήμα Μάρκετινγκ (Γρεβενά) *
Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα
Τμήμα Γεωπονίας
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής *
Επιστημών Υγείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα
Τμήμα Μαιευτικής
Τμήμα Εργοθεραπείας
Τμήμα Λογοθεραπείας *
* Τμήματα που ιδρύονται σύμφωνα με το ν. 4610/2019 αλλά ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

idi=13

kod titlos pedia
1552 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 2,3
1549 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 4
1544 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 4
1551 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 1,4
1558 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 3
1564 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 2
1545 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 4
1555 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 2
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) 3
1541 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 2
1542 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 2,4
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 2
1548 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 4
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) 4
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1,2,3,4
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1,2,3,4
1543 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) 4
1554 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 2,4
1547 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 2,4
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) 2
1550 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1
21 rows (0.002 s)