Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα- Πάντειον) (124)

Site: https://pubadmin.panteion.gr
Πρόσβαση: Από το 1ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο (2019)
Έδρα: Αθήνα
Διάρκεια: 8 εξάμηνα
Οδηγός Σπουδών:  εδώ
Μαθήματα: https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1584/2018
Αξιολόγηση ΑΔΙΠ: εδώ
Βάσεις

Προτιμήσεις
Το τμήμα ήταν 1ο σε συνολικές προτιμήσεις το 2017 & 2018
Σκοπός
Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα που σχετίζεται με τις επιστήμες της οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου Τομέα σε στενή έννοια, όσο και της λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα των οικονομικών επιστημών που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι
φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δράσης του κράτους και των επιχειρήσεων. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με
γνωστικό αντικείμενο από όλα τα πεδία του ευρύτερου δημοσίου τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, αλλά επίσης και σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων
Θεσμών. Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς: Οικονομίας, Δικαίου, Διοικητικής Επιστήμης και Φορολογίας και Ελεγκτικής. Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
Κατευθύνσεις
Σχετικά Τμήματα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. (ΑΘΗΝΑ/ΕΚΠΑ)
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφή
Κανένα
Επαγγελματικά Διακαιώματα
Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν επαγγελματικές προοπτικές απασχόλησης σε διάφορα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Όλοι έχουν δικαίωμα εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Μπορούν να εγγραφούν μετά από εξετάσεις στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στα άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Να σημειωθεί ότι  έκδόθηκε ήδη το Π.Δ. 151, 13/12/2017, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στους κλάδους εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης με κωδικούς ΠΕ 09 και ΠΕ13. Εκτός από τα ανωτέρω, στους πτυχιούχους του Τμήματος δίνεται η δυνατότητα να στελεχώσουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα και να εργαστούν σε ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, να πιστοποιηθούν ως Ορκωτοί Ελεγκτές, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μπορείτε να δείτε  την προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού της  Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (23ος) εδώ
Στο τελευταίο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ενενήντα οκτώ άτομα,  πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού. Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία
Επαγγελματικές Ενώσεις
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος : https://www.oe-e.gr/
Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων : http://www.pooeee.gr/
Σχετικά Επαγγέλματα
///
Μεταπτυχιακά
Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί αναμορφωμένο με τις εξής κατευθύνσεις :
 Νομικού Πολιτισμού: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
 Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης
 Οικονομικής Επιστήμης
 Ελεγκτικής και Φορολογίας
 Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιου Management
 Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας
 Δικαίου Επιχειρήσεων και Διοίκησης
15 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!