Δημόσιας Διοίκησης (124 )

(124 ) Δημόσιας Διοίκησης ΠαντείουΟδηγός Σπουδών 2013-14 εδώ
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το έτος 1963.

Αποστολή του Τμήματος
Οι στόχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης καθώς και ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός  προσανατολισμός του, προσδιορίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του, όπως αυτά αναλύονται στο πρόγραμμα σπουδών του. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή και ανάλυση όλων των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Η προσπάθειά του εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους. Την ολοκληρωμένη κάλυψη των βασικών θεμάτων και μεθόδων που αφορούν τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέρει ακόμη ένας στόχος του Τμήματος, η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων:
α) της Δημόσιας Οικονομικής και
β) των Δημοσίων Θεσμών.
Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς:
Δημοσίου Δικαίου, Οικονομίας, Διοικητικής Επιστήμης και Φορολογίας και Ελεγκτικής.
Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 λειτουργεί Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση με πέντε κατευθύνσεις (Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης, Φορολογίας και Ελεγκτικής, Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης – Δημόσιο Management – ΦΕΚ 324/11.02.04/τ.Β΄ ).

Επάγγελμα δυνατότητες

– οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
-Εντάσσονται στο κλάδο Π.Ε. 09 Οικονομολόγων και μπορούν διοριστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
-Μπορούν να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη του στενού και του ευρύτερου του δημοσίου τομέα.
-Μπορούν να δώσουν εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης   (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με πλεονέκτημα την συνάφεια στα  μαθήματα  εισαγωγής. Μπορείτε τη προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού της  Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (23ος) εδώ
Στο τελευταίο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ενενήντα οκτώ άτομα,  πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού. Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=115
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
2 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι)
2 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
2 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
2 εξ -ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3 εξ -ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
3 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3 εξ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ)
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ)
3 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
4 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
4 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
4 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
4 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ)
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
4 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
4 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
4 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
4 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
5 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ)
5 εξ -ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)
5 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
5 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
5 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
5 εξ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
5 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
5 εξ -ΕΡΓΑΤΙΚΟ ATOMIKO ΔΙΚΑΙΟ
5 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
5 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
5 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι
5 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
5 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
6 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
6 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
6 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6 εξ -ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΣΗ)
6 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)
6 εξ -ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
6 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
6 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
6 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ – ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
6 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ)
6 εξ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
7 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
7 εξ -ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ι)
7 εξ -ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
7 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
7 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ)
7 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
7 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
7 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ)
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
7 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
7 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
7 εξ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
7 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
8 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
8 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
8 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ)
8 εξ -ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
8 εξ -ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΙΙ)
8 εξ -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
8 εξ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
8 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
8 εξ -ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
8 εξ -ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΙ
8 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ
8 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
8 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
8 εξ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
8 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ
8 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

error: Content is protected !!