Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης [203]

[203][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης


Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=92
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
2 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΕΟΔ.- ΧΩΡΟΤ.
2 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ
3 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 εξ -ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
3 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
4 εξ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
4 εξ -ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
4 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
5 εξ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
5 εξ -ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
6 εξ -ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ
6 εξ -ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
6 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 εξ -ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
7 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. Ι
7 εξ -ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
7 εξ -ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
7 εξ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
7 εξ -ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ
7 εξ -ΣΧΕΔ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ ΟΔΟΣΤΡ. & ΕΡΓ. ΕΛΕΓ.
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
8 εξ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΩΡ. & ΠΟΛΙΤ.
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
8 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
8 εξ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
8 εξ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΙ
8 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ.
8 εξ -ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
8 εξ -ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ
8 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
8 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
8 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΡΟΩΝ
8 εξ -Φιλοσοφία της Τεχνολογίας
9 εξ -ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛ. – ΠΑΘΟΛΟΓ. ΚΑΤΑΣΚ. ΣΚΥΡΟΔ.
9 εξ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
9 εξ -ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
9 εξ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
9 εξ -Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
9 εξ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ &ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
9 εξ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
9 εξ -ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ- ΕΛΑΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
9 εξ -ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ
9 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
9 εξ -ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
9 εξ -ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
9 εξ -ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
9 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ: Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού- Σχεδιασμου
9 εξ -ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
9 εξ -ΣΙΔΗΡΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
9 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
9 εξ -ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
9 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
9 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
10 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
10 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
10 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
10 εξ -ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
10 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
10 εξ -ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
10 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
10 εξ -ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
10 εξ -ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
10 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΤΑΜΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!