Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας [215]

[215][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας
10 εξάμηνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=83
1 εξ -Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ)
1 εξ -Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό
1 εξ -Θεωρία Κυκλωμάτων
1 εξ -Λογική Σχεδίαση Ι
1 εξ -Μαθηματικά Ι
1 εξ -Φυσική Ι
2 εξ -Βασικά Ηλεκτρονικά
2 εξ -Γραμμική Άλγεβρα
2 εξ -Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
2 εξ -Λογική Σχεδίαση ΙΙ
2 εξ -Μαθηματικά ΙΙ
2 εξ -Φυσική ΙΙ
3 εξ -Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
3 εξ -Διακριτά Μαθηματικά Ι
3 εξ -Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
3 εξ -Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ
3 εξ -Πιθανότητες
3 εξ -Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
4 εξ -Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης
4 εξ -Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών
4 εξ -Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
4 εξ -Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ
4 εξ -Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
5 εξ -Βάσεις Δεδομένων I
5 εξ -Επιστημονικός Υπολογισμός Ι
5 εξ -Θεωρία Υπολογισμού
5 εξ -Λειτουργικά Συστήματα Ι
5 εξ -Μικροϋπολογιστές Ι
6 εξ -Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους
6 εξ -Εργ. Λειτουργικών Συστημάτων
6 εξ -Παράλληλη Επεξεργασία
6 εξ -Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
6 εξ -Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
7 εξ -Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
7 εξ -Ανάκτηση Πληροφορίας
7 εξ -Αναπαράσταση Γνώσης στο Παγκόσμιο Ιστό
7 εξ -Γλωσσική Τεχνολογία
7 εξ -Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων
7 εξ -Δίκτυα Υπολογιστών
7 εξ -Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
7 εξ -Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες
7 εξ -Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο
7 εξ -Εξασφάλιση Ποιότητας & Πρότυπα
7 εξ -Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
7 εξ -Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ι
7 εξ -Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής
7 εξ -Θεωρία Αποφάσεων
7 εξ -Κατανεμημένα Συστήματα Ι
7 εξ -Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών
7 εξ -Λογισμικό & Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης
7 εξ -Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής
7 εξ -Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι
7 εξ -Πιθανοτικές Τεχνικές
7 εξ -Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής
7 εξ -Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές
7 εξ -Σύγχρονη Φυσική
7 εξ -Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI
7 εξ -Τεχνητή Νοημοσύνη
7 εξ -Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι
7 εξ -Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
8 εξ -e-Επιχειρείν
8 εξ -Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων
8 εξ -Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
8 εξ -Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
8 εξ -Διαχείριση Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό και Γλωσσικά Εργαλεία
8 εξ -Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
8 εξ -Ειδικά Θέματα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας
8 εξ -Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής
8 εξ -Εισαγωγή σε VLSI
8 εξ -Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
8 εξ -Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης
8 εξ -Ευρυζωνικές Τεχνολογίες
8 εξ -Ευφυής Προγραμματισμός
8 εξ -Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ
8 εξ -Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας
8 εξ -Κρυπτογραφία
8 εξ -Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
8 εξ -Μικροϋπολογιστές ΙΙ
8 εξ -Προγραμματισμός και Συστήματα στον παγκόσμιο Ιστό
8 εξ -Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνίες
8 εξ -Τεχνολογία Λογισμικού
8 εξ -Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες
8 εξ -Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 6
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
215 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 14082 -633 214 0 5 0 Inf Math OS εδώ
390 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 2,4 13678 474 263 8 5 0 Inf Math OS εδώ
1625 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,4 12806 200 8 5 0 Inf Math εδώ
340 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 12386 -1115 225 0 5 0 Inf Math OS εδώ
1622 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2,4 10002 151 0 5 0 Inf Math OS εδώ
344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 2 6160 -3307 248 0 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 950 8 1 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7922 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1301
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή (1)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3)
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΣΑΜΟΣ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
3[ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ
Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή (2)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ

© 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!