Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας [215]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 215
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 14.81
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ceid.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 21 - ΦΥΣ: 27 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 32
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] e-Επιχειρείν
[8] [ΒΥ] Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων
[7] [ΒΥ] Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
[8] [ΒΥ] Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
[7] [ΒΥ] Ανάκτηση Πληροφορίας
[7] [ΒΥ] Αναπαράσταση Γνώσης στο Παγκόσμιο Ιστό
[4] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης
[4] [ΒΥ] Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών
[3] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
[4] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
[5] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων I
[8] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
[2] [ΒΥ] Βασικά Ηλεκτρονικά
[7] [ΒΥ] Γλωσσική Τεχνολογία
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[3] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά Ι
[4] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ
[8] [ΒΥ] Διαχείριση Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό και Γλωσσικά Εργαλεία
[7] [ΒΥ] Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων
[7] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής
[8] [ΒΥ] Εισαγωγή σε VLSI
[8] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ)
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
[7] [ΒΥ] Εξασφάλιση Ποιότητας & Πρότυπα
[8] [ΒΥ] Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης
[5] [ΒΥ] Επιστημονικός Υπολογισμός Ι
[6] [ΒΥ] Εργ. Λειτουργικών Συστημάτων
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
[2] [ΒΥ] Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ευρυζωνικές Τεχνολογίες
[8] [ΒΥ] Ευφυής Προγραμματισμός
[7] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ι
[7] [ΒΥ] Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής
[7] [ΒΥ] Θεωρία Αποφάσεων
[1] [ΒΥ] Θεωρία Κυκλωμάτων
[5] [ΒΥ] Θεωρία Υπολογισμού
[7] [ΒΥ] Κατανεμημένα Συστήματα Ι
[8] [ΒΥ] Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ
[7] [ΒΥ] Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών
[8] [ΒΥ] Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας
[8] [ΒΥ] Κρυπτογραφία
[5] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα Ι
[8] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
[1] [ΒΥ] Λογική Σχεδίαση Ι
[2] [ΒΥ] Λογική Σχεδίαση ΙΙ
[7] [ΒΥ] Λογισμικό & Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ
[7] [ΒΥ] Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής
[5] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές Ι
[8] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές ΙΙ
[7] [ΒΥ] Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι
[3] [ΒΥ] Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ
[6] [ΒΥ] Παράλληλη Επεξεργασία
[3] [ΒΥ] Πιθανότητες
[7] [ΒΥ] Πιθανοτικές Τεχνικές
[8] [ΒΥ] Προγραμματισμός και Συστήματα στον παγκόσμιο Ιστό
[7] [ΒΥ] Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής
[7] [ΒΥ] Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές
[8] [ΒΥ] Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνίες
[7] [ΒΥ] Σύγχρονη Φυσική
[7] [ΒΥ] Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI
[7] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού
[8] [ΒΥ] Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες
[7] [ΒΥ] Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι
[6] [ΒΥ] Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
[1] [ΒΥ] Φυσική Ι
[2] [ΒΥ] Φυσική ΙΙ
[3] [ΒΥ] Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
[7] [ΒΥ] Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
[8] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας
[6] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
390 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 2,4 12.54 15276 484 263 0 5 0 εδώ Inf Math OS
340 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 14.25 14762 519 225 0 5 0 εδώ Inf Math OS
215 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 14.25 14753 857 214 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1625 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,4 12.54 14445 565 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1622 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2,4 10.45 12470 490 160 0 5 0 εδώ Inf Math OS
344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2,4 8.36 9985 680 248 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1310 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5291 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή (1)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3)
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΣΑΜΟΣ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
3[ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ
Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή (2)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Νέα Τμήματα)
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ

Τελαυταία τροποποίηση 6 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 8 Ιουνίου, 2019

Τελαυταία τροποποίηση 11 Μαΐου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 7 Δεκεμβρίου, 2016