Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) (240 )

(240 ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)


Επιλογή του Διαχειριστή

240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

Το τμήμα δεν είναι αντίστοιχο με κανένα άλλο ΑΕΙ.

Τα παρακάτω στοιχεία αντλήθηκαν απο το site του τμήματος 6-7-2014.

ΙΔΡΥΣΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1999 και εισήχθησαν για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

  • Είναι μοναδικό στην ειδίκευσή του στην Ελλάδα [συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες) και τις οργανωσιακές σπουδές] Πανεπιστημιακό Τμήμα.
  • Δέχεται κάθε χρόνο 170 περίπου νέους φοιτητές υψηλού επιπέδου από το 4οκαι 5ο επιστημονικό πεδίο.
  • Διαθέτει 22 μέλη ΔΕΠ από τα οποία το 40% έχουν διδακτορικά διπλώματα (PhD) από τα 20 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.
  • Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο και υψηλή αναγνωρισιμότητα, έχoντας διδάξει σε Πανεπιστήμια, όπως Wharton, LSE, LBS κ.λπ.
  • Οι σπουδές στο Τμήμα είναι τεχνοκρατικά και πολύ καλά οργανωμένες. Ακόμη, έχουν έντονη διεθνή διάσταση (αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό κάθε χρόνο, συνεργασίες με Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αλλά και στην έρευνα).
  • Δίνει έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέας γνώσης. Έχει πάνω από 15 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια / ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό και πάνω από 70 υποψήφιους διδάκτορες.
  • Διαθέτει 6 άρτια εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια στα οποία απασχολούνται 60 ερευνητές. Επίσης, λειτουργούν και 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια.
  • Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα πέντε (5) υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία φοιτούν 250 φοιτητές. Από αυτά τα δύο (2) είναι πλήρους και τρία μερικής φοίτησης (για στελέχη).
  • Το υψηλό επίπεδο των σπουδών στο Τμήμα τεκμηριώνεται από την ευχέρεια με την οποία οι πτυχιούχοι του συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής του εξωτερικού (π.χ. Harvard, Columbia, UCLA, Michigan, Duke, Cambridge, Oxford, Imperial, London School of Economics, Bocconi κ.λπ.) και από το γεγονός ότι οι διδάκτορες του Τμήματος κάνουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, ενώ έχουν ήδη αναλάβει θέσεις ΔΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, συνάμα, την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τριάντα επτά (37) μαθημάτων και της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, η οποία επιτελείται για 3 μήνες σε επιλεγμένους οργανισμούς. Οι κατηγορίες των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα είναι οι ακόλουθες:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει είκοσι επτά (27) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών. Αυτό συνεπάγεται ότι κατά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα (συνολικά 25), ενώ δύο (2) επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο 6ο και 7ο εξάμηνο, αντίστοιχα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα επιλογής.

Κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα σύνολο δέκα (10) μαθημάτων, επιλέγοντας είτε (α) μία μόνο κύρια κατεύθυνση (major) ή (β) δύο κατευθύνσεις, δηλαδή μία κύρια (major) και μία δευτερεύουσα (minor). Η περίπτωση (α) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε πέντε μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν πέντε επιπλέον μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ. Η περίπτωση (β) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε πέντε μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν τρία μαθήματα της δευτερεύουσας κατεύθυνσης συν οποιαδήποτε δύο μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, και με υπό την επίβλεψη του Καθηγητή-Συμβούλου, οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα τα οποία καλύπτουν και εξυπηρετούν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Η εξειδικευμένη γνώση του 6ου και 7ου εξαμήνου στηρίζεται στο επιστημονικό υπόβαθρο των πέντε πρώτων εξαμήνων και συνδυάζεται ενεργά με την αντίστοιχα στοχευμένη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τοΠρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.


ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

O πλούτος και το βάθος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ, σε συνδυασμό με την παροχή κατεύθυνσης και την εμπειρία της πρακτικής άσκησης, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του Τμήματος ΔΕΤ.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινοι Πόροι, Παραγωγή, Πληροφορική κ.λπ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογία κ.λπ. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα παρακάτω:


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα Προγράμματα του είδους του στην Ευρώπη. Πολλοί από τους διδάκτορες του Τμήματος διδάσκουν και συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα, εκτός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Πανεπιστήμια όπως: Essex University, Ashton Business School, Coppenhagen Business School, Banhaus University of Weimar, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών κ.ά. Επίσης, οι διδάκτορες του Τμήματος συμμετέχουν σε σημαντικά διεθνή Συνέδρια, ενώ πολλοί έχουν δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά και έχουν λάβει διεθνή βραβεία στο πεδίο ειδίκευσής τους.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, με έμφαση σε ειδικότητες αιχμής, όπως Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ, Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά. Πολλοί από τους απόφοιτους εργάζονται ήδη σε γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, TITAN, Johnson & Johnson, Γερμανός, Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, TOYOTA, Citibank, Info-Quest, HSBC, Πειραιώς Direct Services, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγνατία, KPMG, Accenture, HOL, Intersys, Nestle, Μαϊλής ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, CleverBank κ.λπ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8101 Μαθηματικά I
8103 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
8105 Εισαγωγή στην Πληροφορική
8107 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
8109 Μικροοικονομική Ανάλυση

2ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8102 Μαθηματικά ΙΙ
8160 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση I
8106 Προγραμματισμός I
8108 Λογιστική
8110 Μακροοικονομική Ανάλυση
Μάθημα επιλογής μόνο για τους φοιτητές του 1ου έτους
8112 Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία

3ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8111 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
8165 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση II
8115 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
8117 Βάσεις Δεδομένων
8119 Προγραμματισμός II

4ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8114 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
8116 Μαθηματικός Προγραμματισμός
8113 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
8120 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
8162 Δίκτυα, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

5ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8121 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
8123 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
8125 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία
8127 Οργανωσιακή Ψυχολογία
8129 Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο (Σύνολο: 36 ECTS)
8142 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (υποχρεωτικό)
Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη
8144 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
8134 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
8152 Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή
8126 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
8138 Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
8130 Διοίκηση Ποιότητας
8136 Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκ. Ανθρώπινων Πόρων

Κατεύθυνση IV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8132 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8134 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
8144 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Κατεύθυνση V: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8146 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
8150 Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης
8140 Εκπόνηση Εργασίας (εαρινού εξαμήνου)

7ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8154 Επιχειρηματικότητα (υποχρεωτικό)

Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη

8167 Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
8143 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
8163 Χρηματοοικονομική Μηχανική
Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
8139 Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
8137 Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
8135 Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
8151 Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης στους Οργανισμούς
8169 Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Κατεύθυνση IV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8159 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
8133 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών
Κατεύθυνση V: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
7135 Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
8169 Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης
8171 Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
8149 Εκπόνηση Εργασίας (χειμερινού εξαμήνου)

8ο Εξάμηνο (Σύνολο: 24 ECTS)
8164 Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (Κατεύθυνση V)
8156 Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικό)

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!