Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) (240 )

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 240
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.dept.aueb.gr/dmst
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2290/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Κατευθύνσεις:
# Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
# Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
# Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
# Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
# Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I- ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Α'
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV - ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Β'
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ - ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Β'
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ- ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Α'
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ
[4] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ INTERNET ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜAΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[8] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
[3] [ΒΥ] ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ I
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[1] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[7] [ΒΥ] ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
[5] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[3] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
[8] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
[7] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι
[8] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
[3] [ΒΥ] ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ JAVA
[3] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[7] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[6] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
---------------------------------

Το τμήμα δεν είναι αντίστοιχο με κανένα άλλο ΑΕΙ.

Τα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
1.Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρηματική Αναλυτική
2.Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
3.Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
4.Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
5.Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, με έμφαση σε ειδικότητες αιχμής, όπως Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ, Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά. Πολλοί από τους απόφοιτους εργάζονται ήδη σε γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, TITAN, Johnson & Johnson, Γερμανός, Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, TOYOTA, Citibank, Info-Quest, HSBC, Πειραιώς Direct Services, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγνατία, KPMG, Accenture, HOL, Intersys, Nestle, Μαϊλής ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, CleverBank κ.λπ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8101 Μαθηματικά I
8103 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
8105 Εισαγωγή στην Πληροφορική
8107 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
8109 Μικροοικονομική Ανάλυση

2ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8102 Μαθηματικά ΙΙ
8160 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση I
8106 Προγραμματισμός I
8108 Λογιστική
8110 Μακροοικονομική Ανάλυση
Μάθημα επιλογής μόνο για τους φοιτητές του 1ου έτους
8112 Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία

3ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8111 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
8165 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση II
8115 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
8117 Βάσεις Δεδομένων
8119 Προγραμματισμός II

4ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8114 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
8116 Μαθηματικός Προγραμματισμός
8113 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
8120 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
8162 Δίκτυα, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

5ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8121 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
8123 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
8125 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία
8127 Οργανωσιακή Ψυχολογία
8129 Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο (Σύνολο: 36 ECTS)
8142 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (υποχρεωτικό)
Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη
8144 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
8134 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
8152 Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή
8126 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
8138 Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
8130 Διοίκηση Ποιότητας
8136 Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκ. Ανθρώπινων Πόρων

Κατεύθυνση IV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8132 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8134 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
8144 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Κατεύθυνση V: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8146 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
8150 Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης
8140 Εκπόνηση Εργασίας (εαρινού εξαμήνου)

7ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8154 Επιχειρηματικότητα (υποχρεωτικό)

Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη

8167 Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
8143 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
8163 Χρηματοοικονομική Μηχανική
Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
8139 Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
8137 Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
8135 Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
8151 Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης στους Οργανισμούς
8169 Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Κατεύθυνση IV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8159 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
8133 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών
Κατεύθυνση V: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
7135 Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
8169 Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης
8171 Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
8149 Εκπόνηση Εργασίας (χειμερινού εξαμήνου)

8ο Εξάμηνο (Σύνολο: 24 ECTS)
8164 Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (Κατεύθυνση V)
8156 Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικό)

Στα 5 πρώτα εξάμηνα έχει 7 μαθήματα Πληροφορικής

Παρουσίαση του Τμήματος

Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
240 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 12.54 18350 425 165 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1282 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 4 10.66 10755 180 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1518 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΠΕΛ 4 9.41 9450 25 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1656 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΛΜΕΠΑ 4 8.36 8250 -100 130 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1607 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8180 -250 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1544 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΔΜ 4 8.36 8070 -140 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1035 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 10280 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα για μετεγγραφή το 2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
Το τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ είναι ΜΗ αντίστοιχα