Μαθηματικό Ιωαννίνων


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=46
1 εξ -Απειροστικός Λογισμός Ι
1 εξ -Γραμμική Άλγεβρα Ι
2 εξ -Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
2 εξ -Εισαγωγή στην Μαθηματική Ανάλυση
2 εξ -Εισαγωγή στους Η/Y
3 εξ -Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
3 εξ -Εισαγωγή στην Τοπολογία
3 εξ -Εισαγωγή στις Πιθανότητες
3 εξ -Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
4 εξ -Απειροστικός Λογισμός ΙV
4 εξ -Εισαγωγή στη Στατιστική
4 εξ -Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις
4 εξ -Θεωρία Αριθμών
4 εξ -Κλασική Μηχανική
5 εξ -Αλγεβρικές Δομές Ι
5 εξ -Διαφορικές Εξισώσεις Ι
5 εξ -Δομές Δεδομένων
5 εξ -Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
5 εξ -Μηχανικές Ταλαντώσεις & Κύματα
5 εξ -Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας
5 εξ -Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας
6 εξ -Αλγεβρικές Δομές ΙΙ
6 εξ -Γραμμικός Προγραμματισμός
6 εξ -Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
6 εξ -Εισαγωγή στα Συμβολικά Μαθηματικά
6 εξ -Εισαγωγή στη Θεωρία και Ανάλυση Αλγορίθμων
6 εξ -Θεωρία Ομάδων
6 εξ -Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης
6 εξ -Ολοκληρωτικές εξισώσεις
6 εξ -Ρευστομηχανική
6 εξ -Στατιστική Συμπερασματολογία
6 εξ -Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας
6 εξ -Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης
7 εξ -Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
7 εξ -Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική
7 εξ -Θέματα Επιχειρησιακών Ερευνών
7 εξ -Θεωρία Αυτομάτων και Τυπικών Γλωσσών
7 εξ -Θεωρία Γραφημάτων
7 εξ -Θεωρία Συνόλων
7 εξ -Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
7 εξ -Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης
7 εξ -Συναρτησιακή Ανάλυση Ι
8 εξ -Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας
8 εξ -Θεωρία Μέτρου
8 εξ -Μετεωρολογία
8 εξ -Υπολογιστική Στατιστική

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!