Μαθηματικό Ιωαννίνων

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 249
Ίδρυμα: ΠΙ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 12.96
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.math.uoi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 35
Κατευθύνσεις:
# Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
# Θεωρητικά Μαθηματικά
# Μηχανικής.
# Πληροφορικής
# Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
# Υπολογιστικών Μαθηματικών
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] Αλγεβρικές Δομές Ι
[6] [ΒΥ] Αλγεβρικές Δομές ΙΙ
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός Ι
[4] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός ΙV
[3] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα Ι
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
[6] [ΒΥ] Γραμμικός Προγραμματισμός
[5] [ΒΥ] Διαφορικές Εξισώσεις Ι
[6] [ΒΥ] Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
[5] [ΒΥ] Δομές Δεδομένων
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στα Συμβολικά Μαθηματικά
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Θεωρία και Ανάλυση Αλγορίθμων
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Στατιστική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Μαθηματική Ανάλυση
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Τοπολογία
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Πιθανότητες
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στους Η/Y
[7] [ΒΥ] Θέματα Επιχειρησιακών Ερευνών
[4] [ΒΥ] Θεωρία Αριθμών
[7] [ΒΥ] Θεωρία Αυτομάτων και Τυπικών Γλωσσών
[7] [ΒΥ] Θεωρία Γραφημάτων
[8] [ΒΥ] Θεωρία Μέτρου
[6] [ΒΥ] Θεωρία Ομάδων
[5] [ΒΥ] Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
[7] [ΒΥ] Θεωρία Συνόλων
[6] [ΒΥ] Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης
[4] [ΒΥ] Κλασική Μηχανική
[7] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
[8] [ΒΥ] Μετεωρολογία
[5] [ΒΥ] Μηχανικές Ταλαντώσεις & Κύματα
[6] [ΒΥ] Ολοκληρωτικές εξισώσεις
[7] [ΒΥ] Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης
[6] [ΒΥ] Ρευστομηχανική
[6] [ΒΥ] Στατιστική Συμπερασματολογία
[5] [ΒΥ] Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας
[5] [ΒΥ] Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας
[6] [ΒΥ] Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας
[7] [ΒΥ] Συναρτησιακή Ανάλυση Ι
[6] [ΒΥ] Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης
[8] [ΒΥ] Υπολογιστική Στατιστική
---------------------------------  
Untitled Document
Σύνολο=10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 16240 420 155 0 5 0 εδώ Inf Math OS
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 14735 680 125 0 4 0 εδώ Inf Math OS
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14.25 14725 585 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 12.47 13100 795 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
247 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.68 11391 294 247 0 4 0 εδώ Inf Math OS
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10800 -60 50 0 4 0 εδώ Inf Math OS
248 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10620 40 50 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1555 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2 9.50 9950 450 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1432 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2 9.50 9715 -180 60 0 4 0 εδώ Inf Math OS
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2 9.50 9670 225 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1387 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 6570 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

…………………………………..

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

Careers in applied mathematics