Φυσικής Ιωαννίνων (259)

[259][ΑΕΙ][2] Φυσικής Ιωαννίνων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=72
1 εξ -Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας
1 εξ -Διαφορικός και Ολοκλ. Λογισμός
1 εξ -Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
1 εξ -Μηχανική
2 εξ -Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ
2 εξ -Διανυσματικός Λογισμός
2 εξ -Διαφορικές Εξισώσεις
2 εξ -Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
3 εξ -Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού
3 εξ -Κλασσική Μηχανική Ι
3 εξ -Κυμάνσεις
3 εξ -Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί
3 εξ -Σύγχρονη Φυσική Ι
4 εξ -Αγγλικά
4 εξ -Γερμανικά
4 εξ -Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής
4 εξ -Θερμοδυναμική
4 εξ -Κλασσική Μηχανική ΙΙ
4 εξ -Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
5 εξ -Αναλογικά Ηλεκτρονικά
5 εξ -Γενική Χημεία
5 εξ -Κβαντική Θεωρία Ι
5 εξ -Κλασσική Ηλεκτροδυναμική Ι
5 εξ -Φυσική Περιβάλλοντος
6 εξ -Βαρύτητα και Γεν. Θεωρία Σχετ/τας
6 εξ -Γενική Μετεωρολογία
6 εξ -Διαφορική Γεωμετρία
6 εξ -Διδακτική Μεθοδολογία
6 εξ -Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών
6 εξ -Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
6 εξ -Επιστήμη των Υλικών (κατ.Ι)
6 εξ -Εφαρμογές Αναλογικών Ηλεκτρονικών
6 εξ -Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική
6 εξ -Θεωρία Ομάδων
6 εξ -Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
6 εξ -Κβαντική Θεωρία ΙΙ
6 εξ -Κλασσική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ
6 εξ -Κοσμολογία
6 εξ -Μαθηματικά και Φυσική με Η/Υ
6 εξ -Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Η/Υ
6 εξ -Μηχανική Ρευστών
6 εξ -Μικροελεγκτές - Μικροεπεξεργαστές
6 εξ -Μοριακή Φυσική
6 εξ -Πυρηνική Φυσική ΙΙ (κατ.Ι)
6 εξ -Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία της Φυσικής
6 εξ -Φιλοσοφία της Φυσικής ΙΙ
6 εξ -Φυσική της Ατμόσφαιρας
6 εξ -Φυσικοχημεία ΙΙ
6 εξ -Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
7 εξ -Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++)
7 εξ -Ατομική Φυσική
7 εξ -Βιοφυσική
7 εξ -Διδακτική της Φυσικής
7 εξ -Δυναμική Μετεωρολογία
7 εξ -Εισαγωγή στη Θεωρ. Πεδίου
7 εξ -Εφαρμογές Διαδικτύου
7 εξ -Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
7 εξ -Ιστορία Φυσικών Επιστημών
7 εξ -Μαθηματικά για Φυσικούς
7 εξ -Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
7 εξ -Παιδαγωγική Επιστήμη
7 εξ -Πολυμερικά Στερεά
7 εξ -Πυρηνική Φυσική Ι (κατ.Ι)
7 εξ -Στατιστική Φυσική Ι
7 εξ -Στοιχειώδη Σωμάτια (κατ.Ι)
7 εξ -Σύγχρονη Οπτική και Εφαρμογές
7 εξ -Φυσική Κλιματολογία
7 εξ -Φυσική Πλάσματος
7 εξ -Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι
7 εξ -Φυσικοχημεία Ι
8 εξ -Στατιστική Φυσική ΙΙ (κατ.Ι)
8 εξ -Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ (κατ.Ι)

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Φυσικής

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
26[5]. «Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία του Φυσικού εδώ

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, ως ερευνητές στα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ04.01 και διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολού θησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ
H προκήρηξη του ΑΣΕΠ 2008 εδώ

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2007 συμμετείχαν 2951 άτομα για 285 θέσεις δηλ. 1θεση/10άτομα
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 συμμετείχαν 2395 άτομα για 155 θέσεις δηλ. 1θεση/15άτομα
Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση ειναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε οποιον ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχιακά. Το πτυχίο απο μόνο του ΔΕΝ αρκεί !!!

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!