Φυσικής Ιωαννίνων (259)

Παρουσίαση του Τμήματος : ppt.physics.uoi.2023.sep4u

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 259
Ίδρυμα: ΠΙ
Site: http://www.physics.uoi.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕT (2023) : 12.96
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 33 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 27
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19090
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12835
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 235
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 235
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 199
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 218
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 183
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18900
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11980
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 12
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
# ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
# ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
# ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
# ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας
[1] [ΒΥ] Διαφορικός και Ολοκλ. Λογισμός
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
[1] [ΒΥ] Μηχανική
[2] [ΒΥ] Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ
[2] [ΒΥ] Διανυσματικός Λογισμός
[2] [ΒΥ] Διαφορικές Εξισώσεις
[2] [ΒΥ] Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
[3] [ΒΥ] Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού
[3] [ΒΥ] Κλασσική Μηχανική Ι
[3] [ΒΥ] Κυμάνσεις
[3] [ΒΥ] Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί
[3] [ΒΥ] Σύγχρονη Φυσική Ι
[4] [ΒΥ] Αγγλικά
[4] [ΒΥ] Γερμανικά
[4] [ΒΥ] Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής
[4] [ΒΥ] Θερμοδυναμική
[4] [ΒΥ] Κλασσική Μηχανική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
[5] [ΒΥ] Αναλογικά Ηλεκτρονικά
[5] [ΒΥ] Γενική Χημεία
[5] [ΒΥ] Κβαντική Θεωρία Ι
[5] [ΒΥ] Κλασσική Ηλεκτροδυναμική Ι
[5] [ΒΥ] Φυσική Περιβάλλοντος
[6] [ΒΥ] Βαρύτητα και Γεν. Θεωρία Σχετ/τας
[6] [ΒΥ] Γενική Μετεωρολογία
[6] [ΒΥ] Διαφορική Γεωμετρία
[6] [ΒΥ] Διδακτική Μεθοδολογία
[6] [ΒΥ] Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
[6] [ΒΥ] Επιστήμη των Υλικών (κατ.Ι)
[6] [ΒΥ] Εφαρμογές Αναλογικών Ηλεκτρονικών
[6] [ΒΥ] Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική
[6] [ΒΥ] Θεωρία Ομάδων
[6] [ΒΥ] Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
[6] [ΒΥ] Κβαντική Θεωρία ΙΙ
[6] [ΒΥ] Κλασσική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Κοσμολογία
[6] [ΒΥ] Μαθηματικά και Φυσική με Η/Υ
[6] [ΒΥ] Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Η/Υ
[6] [ΒΥ] Μηχανική Ρευστών
[6] [ΒΥ] Μικροελεγκτές - Μικροεπεξεργαστές
[6] [ΒΥ] Μοριακή Φυσική
[6] [ΒΥ] Πυρηνική Φυσική ΙΙ (κατ.Ι)
[6] [ΒΥ] Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία της Φυσικής
[6] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Φυσικής ΙΙ
[6] [ΒΥ] Φυσική της Ατμόσφαιρας
[6] [ΒΥ] Φυσικοχημεία ΙΙ
[6] [ΒΥ] Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
[7] [ΒΥ] Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++)
[7] [ΒΥ] Ατομική Φυσική
[7] [ΒΥ] Βιοφυσική
[7] [ΒΥ] Διδακτική της Φυσικής
[7] [ΒΥ] Δυναμική Μετεωρολογία
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Θεωρ. Πεδίου
[7] [ΒΥ] Εφαρμογές Διαδικτύου
[7] [ΒΥ] Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
[7] [ΒΥ] Ιστορία Φυσικών Επιστημών
[7] [ΒΥ] Μαθηματικά για Φυσικούς
[7] [ΒΥ] Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
[7] [ΒΥ] Παιδαγωγική Επιστήμη
[7] [ΒΥ] Πολυμερικά Στερεά
[7] [ΒΥ] Πυρηνική Φυσική Ι (κατ.Ι)
[7] [ΒΥ] Στατιστική Φυσική Ι
[7] [ΒΥ] Στοιχειώδη Σωμάτια (κατ.Ι)
[7] [ΒΥ] Σύγχρονη Οπτική και Εφαρμογές
[7] [ΒΥ] Φυσική Κλιματολογία
[7] [ΒΥ] Φυσική Πλάσματος
[7] [ΒΥ] Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι
[7] [ΒΥ] Φυσικοχημεία Ι
[8] [ΒΥ] Στατιστική Φυσική ΙΙ (κατ.Ι)
[8] [ΒΥ] Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ (κατ.Ι)
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
253 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14.25 14634 -583 185 0 4 0 εδώ Inf Math OS
255 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 14576 413 160 0 4 0 εδώ Inf Math OS
259 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 12.47 12835 978 235 0 4 0 εδώ Inf Math OS
261 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2 12.47 12825 665 130 0 4 0 εδώ Inf Math OS
257 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 11.87 12160 490 212 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1437 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2 9.50 9925 400 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1628 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ 2 9.50 9508 228 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1122 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5126 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Φυσικής

Επαγγελματική Μονογραφία του Φυσικού εδώ

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, ως ερευνητές στα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ04.01 και διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολού θησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ
H προκήρηξη του ΑΣΕΠ 2008 εδώ

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2007 συμμετείχαν 2951 άτομα για 285 θέσεις δηλ. 1θεση/10άτομα
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 συμμετείχαν 2395 άτομα για 155 θέσεις δηλ. 1θεση/15άτομα
Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση ειναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε οποιον ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχιακά. Το πτυχίο απο μόνο του ΔΕΝ αρκεί !!!

Φυσικός μπορείς να τελειώσεις απο το τμήμα:
246  ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ          16541
http://semfe.math.ntua.gr/
Στα 5 χρόνια κάνουν 62-63 μαθήματα.
Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για ολους απο το 5ο εξάμηνο χωρίζονται σε κατευθύνσεις:
Μαθηματικων και Φυσικών.
Η σχολή είναι 5 χρόνια και τα μαθήματα τους χαρακτηρίζονται δύσκολα.

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2007 συμμετείχαν 2951 άτομα για 285 θέσεις δηλ. 1θεση/10άτομα
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 συμμετείχαν 2395 άτομα για 155 θέσεις δηλ. 1θεση/15άτομα

Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση ειναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε οποιον ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχικά. Το πτυχίο απο μόνο του ΔΕΝ  αρκεί !!!

Μεταπτυχιακά:
Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Αθηνών προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

* Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (ΦΕΚ)
* Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΦΕΚ)
* Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΦΕΚ)
* Φυσική Περιβάλλοντος (ΦΕΚ)
* Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Διατμηματικό με το Τμήμα Πληροφορικής)
* Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Διατμηματικό με το Τμήμα Πληροφορικής)

Επίσης συμμετέχει στα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

* Ωκεανογραφία
* Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
* Μικροηλεκτρονική
* Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Θεσσαλονίκης προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

Π.Μ.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)
Π.Μ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Π.Μ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ.Π.Μ.Σ. ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Π.Μ.Σ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Ιωαννίνων προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Νέες Τεχνολογίες και την Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής
* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Πατρών προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

* Στην Ηλεκτρονική και τους Υπολογιστές
* Στην Εφαρμοσμένη Φυσική
* Στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
* Στην Φυσική των Υλικών
* Στην Φωτονική – Lasers

QS Ranking 2022-23

Τελαυταία τροποποίηση 13 Μαΐου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 10 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 20 Ιουνίου, 2017