Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) [274]

[274][ΑΕΙ][2,3] Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)


Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [I]
43[6]. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [ΙΙ]
44[3]. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» του τμήματος) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 5ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3 και 5 Επιστημονικό Πεδίο

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=94
1 εξ -Γενική Βιολογία και Βιολογία Κυττάρου
1 εξ -Γενική Ζωοτεχνία
1 εξ -Γενική Ζωοτεχνία-Διατροφή Αγροτικών Ζώων
1 εξ -Γενική και Ανόργανη Χημεία
1 εξ -Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Γεωπονικές επιστήμες
1 εξ -Ιταλικά Ι
1 εξ -Φυσική
2 εξ -Αγρομετεωρολογία
2 εξ -Διατροφή –Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων
2 εξ -Εισαγωγή στους Η/Υ και στον Προγραμματισμό
2 εξ -Ιταλικά ΙΙ
2 εξ -Μορφολογία – Ανατομία Φυτών
2 εξ -Οργανική Χημεία
2 εξ -Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον
2 εξ -Πληροφορική
2 εξ -Τοπογραφία
3 εξ -Αγγλικά IΙΙ
3 εξ -Βιοχημεία
3 εξ -Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρολογία
3 εξ -Γεωργική Ανάπτυξη (Εφαρμογές – Γεωργική Πολιτική και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων)
3 εξ -Γεωργική Ζωολογία
3 εξ -Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγική
3 εξ -Εδαφολογία
3 εξ -Ιταλικά ΙΙΙ
3 εξ -Κοινωνιολογία-Συνεργατισμός
3 εξ -Οικολογία
3 εξ -Οικολογία και Βιοποικιλότητα
3 εξ -Υδραυλική
4 εξ -Αγγλικά IV
4 εξ -Γενετική
4 εξ -Γενική Γεωργία
4 εξ -Διαχείριση Οικοσυστημάτων
4 εξ -Διαχείριση Χερσαίων και Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων
4 εξ -Ιταλικά IV
4 εξ -Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Εγγείων Βελτιώσεων
4 εξ -Ποσοτική Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
4 εξ -Συστηματική Βοτανική
4 εξ -Υδρολογία
5 εξ -Βιομετρία
5 εξ -Γενετική των Φυτών και προσαρμογή τους στο περιβάλλον
5 εξ -Γενική Φυτοπαθολογία
5 εξ -Γεωργικές κατασκευές – Θερμοκήπια
5 εξ -Γονιμότητα Εδαφών – Λιπάσματα- Θρέψη Φυτών
5 εξ -Δενδροκομία Ι
5 εξ -Διαχείριση Υγροτόπων
5 εξ -Ενεργειακές Τεχνολογίες στη Γεωργία
5 εξ -Οικονομική Βοτανική
5 εξ -Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών
5 εξ -Φυσιολογία Φυτών
6 εξ -Αρδεύσεις
6 εξ -Γενική Εντομολογία
6 εξ -Γεωργικές Κατασκευές – Θερμοκήπια
6 εξ -Γεωργική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
6 εξ -Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα-Θρέψη Φυτών
6 εξ -Ειδική Γεωργία Ι
6 εξ -Ζιζανιολογία
6 εξ -Παραγωγή Αγενώς Πολλαπλασιαζόμενου Υλικού
6 εξ -Ρύπανση Εδαφών -Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών
6 εξ -Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών
7 εξ -Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Σύνταξη Επενδυτικών Σχεδίων
7 εξ -Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών
7 εξ -Γενική Βελτίωση Φυτών
7 εξ -Γεωργική Μηχανολογία I
7 εξ -Γεωργική Φαρμακολογία
7 εξ -Λαχανοκομία Ι
7 εξ -Μελισσοκομία – Σηροτροφία
7 εξ -Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών
7 εξ -Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων
8 εξ -Γεωργική Μηχανολογία ΙΙ
8 εξ -Ειδική Δενδροκομία
8 εξ -Ειδική Φυτοπαθολογία
8 εξ -Εφαρμοσμένη Εντομολογία
8 εξ -Μηχανήματα Συγκομιδής
8 εξ -Σποροπαραγωγή και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Λαχανικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
8 εξ -Τεχνολογίες Αντιρύπανσης
8 εξ -Φυτά κηποτεχνίας και αστικό πράσινο
9 εξ -Αμπελουργία
9 εξ -Ανθοκομία
9 εξ -Ασθένειες Κηπευτικών Ανθοκομικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
9 εξ -Βιολογία – Οικολογία Ζιζανίων
9 εξ -Γεωργικός Πειραματισμός
9 εξ -Εισαγωγη στη επιχειρηματικότητα
9 εξ -Προστασία Αποθηκευμένων Προϊόντων
9 εξ -Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων
10 εξ -Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
10 εξ -Αρχιτεκτονική Τοπίου
10 εξ -Αρωματικά, Φαρμακευτικά Φυτά και Φυτά για Παραγωγή Ενέργειας
10 εξ -Ασφάλεια και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων
10 εξ -Βιοτεχνολογία – Μοριακή Βιολογία
10 εξ -Διατήρηση Βιοποικιλότητας
10 εξ -Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού
10 εξ -Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής
10 εξ -Ειδική Βελτίωση Φυτών
10 εξ -Ειδικη Γεωργία ΙΙ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!