Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) [274]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 274
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.95
ΕΒΕT (2023) : 10.48
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.agr.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 20
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΒΙΟ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Αγγλικά IV
[3] [ΒΥ] Αγγλικά IΙΙ
[2] [ΒΥ] Αγρομετεωρολογία
[9] [ΒΥ] Αμπελουργία
[10] [ΒΥ] Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
[9] [ΒΥ] Ανθοκομία
[6] [ΒΥ] Αρδεύσεις
[7] [ΒΥ] Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Σύνταξη Επενδυτικών Σχεδίων
[10] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Τοπίου
[10] [ΒΥ] Αρωματικά, Φαρμακευτικά Φυτά και Φυτά για Παραγωγή Ενέργειας
[9] [ΒΥ] Ασθένειες Κηπευτικών Ανθοκομικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
[10] [ΒΥ] Ασφάλεια και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων
[9] [ΒΥ] Βιολογία – Οικολογία Ζιζανίων
[5] [ΒΥ] Βιομετρία
[10] [ΒΥ] Βιοτεχνολογία – Μοριακή Βιολογία
[3] [ΒΥ] Βιοχημεία
[7] [ΒΥ] Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών
[4] [ΒΥ] Γενετική
[5] [ΒΥ] Γενετική των Φυτών και προσαρμογή τους στο περιβάλλον
[7] [ΒΥ] Γενική Βελτίωση Φυτών
[1] [ΒΥ] Γενική Βιολογία και Βιολογία Κυττάρου
[4] [ΒΥ] Γενική Γεωργία
[6] [ΒΥ] Γενική Εντομολογία
[1] [ΒΥ] Γενική Ζωοτεχνία
[1] [ΒΥ] Γενική Ζωοτεχνία-Διατροφή Αγροτικών Ζώων
[1] [ΒΥ] Γενική και Ανόργανη Χημεία
[5] [ΒΥ] Γενική Φυτοπαθολογία
[3] [ΒΥ] Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρολογία
[5] [ΒΥ] Γεωργικές κατασκευές - Θερμοκήπια
[6] [ΒΥ] Γεωργικές Κατασκευές – Θερμοκήπια
[3] [ΒΥ] Γεωργική Ανάπτυξη (Εφαρμογές – Γεωργική Πολιτική και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων)
[3] [ΒΥ] Γεωργική Ζωολογία
[6] [ΒΥ] Γεωργική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
[7] [ΒΥ] Γεωργική Μηχανολογία I
[8] [ΒΥ] Γεωργική Μηχανολογία ΙΙ
[7] [ΒΥ] Γεωργική Φαρμακολογία
[9] [ΒΥ] Γεωργικός Πειραματισμός
[5] [ΒΥ] Γονιμότητα Εδαφών - Λιπάσματα- Θρέψη Φυτών
[6] [ΒΥ] Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα-Θρέψη Φυτών
[5] [ΒΥ] Δενδροκομία Ι
[10] [ΒΥ] Διατήρηση Βιοποικιλότητας
[2] [ΒΥ] Διατροφή –Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων
[10] [ΒΥ] Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού
[4] [ΒΥ] Διαχείριση Οικοσυστημάτων
[5] [ΒΥ] Διαχείριση Υγροτόπων
[4] [ΒΥ] Διαχείριση Χερσαίων και Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων
[3] [ΒΥ] Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγική
[10] [ΒΥ] Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής
[3] [ΒΥ] Εδαφολογία
[10] [ΒΥ] Ειδική Βελτίωση Φυτών
[6] [ΒΥ] Ειδική Γεωργία Ι
[10] [ΒΥ] Ειδικη Γεωργία ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ειδική Δενδροκομία
[8] [ΒΥ] Ειδική Φυτοπαθολογία
[9] [ΒΥ] Εισαγωγη στη επιχειρηματικότητα
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στους Η/Υ και στον Προγραμματισμό
[5] [ΒΥ] Ενεργειακές Τεχνολογίες στη Γεωργία
[1] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Γεωπονικές επιστήμες
[8] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Εντομολογία
[6] [ΒΥ] Ζιζανιολογία
[4] [ΒΥ] Ιταλικά IV
[1] [ΒΥ] Ιταλικά Ι
[2] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙ
[3] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Κοινωνιολογία-Συνεργατισμός
[7] [ΒΥ] Λαχανοκομία Ι
[4] [ΒΥ] Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Εγγείων Βελτιώσεων
[7] [ΒΥ] Μελισσοκομία - Σηροτροφία
[8] [ΒΥ] Μηχανήματα Συγκομιδής
[2] [ΒΥ] Μορφολογία - Ανατομία Φυτών
[3] [ΒΥ] Οικολογία
[3] [ΒΥ] Οικολογία και Βιοποικιλότητα
[5] [ΒΥ] Οικονομική Βοτανική
[2] [ΒΥ] Οργανική Χημεία
[2] [ΒΥ] Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον
[6] [ΒΥ] Παραγωγή Αγενώς Πολλαπλασιαζόμενου Υλικού
[2] [ΒΥ] Πληροφορική
[4] [ΒΥ] Ποσοτική Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
[9] [ΒΥ] Προστασία Αποθηκευμένων Προϊόντων
[6] [ΒΥ] Ρύπανση Εδαφών -Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών
[5] [ΒΥ] Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών
[8] [ΒΥ] Σποροπαραγωγή και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Λαχανικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
[7] [ΒΥ] Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών
[4] [ΒΥ] Συστηματική Βοτανική
[9] [ΒΥ] Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων
[8] [ΒΥ] Τεχνολογίες Αντιρύπανσης
[2] [ΒΥ] Τοπογραφία
[6] [ΒΥ] Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών
[3] [ΒΥ] Υδραυλική
[4] [ΒΥ] Υδρολογία
[1] [ΒΥ] Φυσική
[5] [ΒΥ] Φυσιολογία Φυτών
[7] [ΒΥ] Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων
[8] [ΒΥ] Φυτά κηποτεχνίας και αστικό πράσινο
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=13
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 13.06 13870 -350 220 0 5 0 εδώ Inf Math OS
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2,3 11.87 11520 -530 80 0 5 0 εδώ Inf Math OS
323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2,3 11.87 11240 -1415 207 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1634 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,3 10.68 10150 -625 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2,3 10.68 9810 -1110 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1422 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3 9.50 9500 -25 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1428 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3 9.50 9475 -75 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1242 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2,3 9.50 9330 -125 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2,3 9.50 9325 -200 120 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1511 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 2,3 9.50 9220 -176 130 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1276 -ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2,3 9.50 9181 -244 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1552 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 2,3 9.50 8990 -30 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1289 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2,3 8785 150 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1957 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5085 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2022
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΠΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Νέα Τμήματα)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1552
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 0360
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 0324

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)

Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο