Οι ακαδημαικες συνέπειες των μετεγγραφών με την μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια

Γεωπονίας ΑΠΘ 16162
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ 15682
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος 14668
Γεωπονίας Καλαμάτα 9992 (πρώην ΤΕΙ)
Γεωπονίας Άρτα 9633 (πρώην ΤΕΙ)
Γεωπονίας Φλώρινα 9419 (πρώην ΤΕΙ)