Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) [332]

[332][ΑΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 332
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Βάση (2019) : 16120
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.mie.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2264/2019
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση Αξιολόγηση: AX
Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Εισακτέων 2001- 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Πορτιμήσεων Επιτυχόντων 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Συνολικών Πορτιμήσεων Υποψηφίων 2019 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
     1) Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Αντιρρυπαντική Τεχνολογία
     2) Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
     3) Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
---------------------------------

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, που είναι ένας τίτλος σπουδών μηχανικού πενταετούς φοίτησης, ισότιμος με Bachelor of Science + Master of Science. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη πλήρους φοίτησης (10 εξάμηνα x 14 εβδομάδες/εξάμηνο + 2 μήνες πρακτικής άσκησης: 300 πιστωτικές μονάδες ECTS).
Κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις θεμελιωδών αρχών βασικών επιστημών καθώς και της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Τα μαθήματα σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν εφαρμοσμένα μαθηματικά και στατιστική, φυσική, χημεία, προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και αριθμητικές μεθόδους, θερμοδυναμική, μηχανική ρευστών, μετάδοση θερμότητας, μηχανολογικό σχέδιο, μηχανική και δυναμική στερεών σωμάτων, υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες, μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικά για μηχανικούς. Στο τέλος του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών:
(1) Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία,
(2) Μηχανική, υλικά και κατεργασίες,
(3) Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση.

Τα εξάμηνα 7-9, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που είναι πιο εφαρμοσμένα και έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό, και στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει. Κατά τη διάρκεια του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τους (ισότιμης με Master of Science Thesis) την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 10ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος σπουδών, εφαρμόζονται αρχές της επιστήμης του μηχανικού σε πραγματικά προβλήματα που συνήθως αντλούνται από την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα και από την τοπική βιομηχανία.

Παρουσίαση ΜΜ ΑΠΘ 

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 5
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
209 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 18014 -19 133 0 5 0 Inf Math OS εδώ
211 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 17169 -294 111 0 5 0 Inf Math OS εδώ
213 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 16811 -141 159 0 5 0 Inf Math OS εδώ
332 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 16120 -400 122 0 5 0 Inf Math OS εδώ
210 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2 14736 -730 159 0 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 684 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3278 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 684
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5)
1]«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 2]του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3]του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4]του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και  5]«Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (2)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
1 εξ -EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ MΗΧΑΝΙΚΕΣ KΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 εξ -MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
1 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
1 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
1 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι
1 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
2 εξ -ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ
2 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
3 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ
3 εξ -ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ II
3 εξ -ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
3 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
4 εξ -MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ I
4 εξ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ I
4 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
5 εξ -MΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
5 εξ -MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ II
5 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
5 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ MΗΧΑΝΩΝ I
5 εξ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ
6 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ MΕΤΑΦΟΡΑΣ
7 εξ -OΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ EΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
7 εξ -ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
7 εξ -ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
7 εξ -ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
7 εξ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7 εξ -ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
7 εξ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
7 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
7 εξ -ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
8 εξ -MΗΧΑΝΕΣ EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ KΑΥΣΗΣ
8 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
8 εξ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
8 εξ -ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8 εξ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
8 εξ -ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
8 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9 εξ -TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
9 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
9 εξ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
9 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
9 εξ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!