Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων [345]

[345][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων


Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε δύο κύκλους:
 Τον κύκλο Α, ή διαφορετικά τον κορμό, ο οποίος περιέχει τα υποχρεωτικά μαθήματα.
 Τον κύκλο B, ο οποίος περιέχει τα μαθήματα επιλογής.
Ο κύκλος A που αποτελεί τον κορμό του προγράμματος, περιέχει 21 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές στα Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ εξάμηνα.
Ο κύκλος B περιέχει τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 15, τα οποία προσφέρονται στα ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνα. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν 5 μαθήματα ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου είναι ενιαία, δηλαδή οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μάθημα είτε από το ΣΤ’ είτε από το Η’ εξάμηνο, αρκεί το σύνολο των μαθημάτων ανά εξάμηνο να είναι 5.
Ο κύκλος Β προετοιμάζει το φοιτητή για ενιαίο πτυχίο και παράλληλα, στο πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής μαθημάτων του δίνει τη δυνατότητα εφ’ όσον το επιθυμεί, να ειδικευτεί σε μια από τις 2 ακόλουθες κατευθύνσεις:
– Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική
– Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ποσοτικές Μέθοδοι

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (11)
1.«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
2.του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
3.του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
4.του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
5.του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
6.του Πανεπιστημίου Πατρών,
7.του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
8.του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
9.του Πανεπιστημίου Κρήτης,
10.του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
11.του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ποιο είναι το αντικείμενο ενός Οικονομολόγου;

Ο επαγγελματίας Οικονομολόγος ασχολείται με :

-Την ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινόμενων και μεγεθών, τη σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
-Την παροχή συμβουλών επί οικονομικών, επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
-Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης και εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, κατάρτισης και υπογραφής οικονομικών καταστάσεων.
-Την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
-Το σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, επιστημονική και πρακτική τους αξιοποίηση.
-Τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων και οργανισμών.
-Τη διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Οικονομολογικό επάγγελμα-άδεια άσκησης Π.Δ.475/1991
Το Οικονομολογικό επάγγελμα ασκείται μετά από σχετική άδεια που παρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε όλους τους εγγεγραμμένους Οικονομολόγους.

Μετά από αυτό ο Οικονομολόγος μπορεί τα ακολουθήσει μια από τις παρακάτω ειδικεύσεις του Οικονομολογικού επαγγέλματος:

Λογιστής, φοροτεχνικός, ελεγκτής, ορκωτός λογιστής, εκτιμητής, αναλογιστής, χρηματοοικονομικός αναλυτής, αναλυτής προϋπολογισμών, κοστολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ασφαλιστής, αντασφαλιστής, διευθυντής πιστώσεων, επιχειρησιακός ερευνητής, ερευνητής αγοράς, εμπορικός διευθυντής, διαφημιστής, διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, διοικητικό στέλεχος, διευθυντής Marketing, διευθυντής πωλήσεων, μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων, χρηματιστής, αντικριστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντής παραγωγής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος προώθησης, φορολογικός σύμβουλος, μελετητής, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητής πανεπιστημίου, διευθυντής επικοινωνίας, πωλητής, εκτιμητής ακίνητης περιουσίας, κτηματομεσίτης, οικονομικός δημοσιογράφος, σύμβουλος οργάνωσης, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, γεωργο-οικονομολόγος, διευθυντής Logistics, διευθυντής εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικός εργασιακών σχέσεων, διευθυντής ιατρικών μονάδων, εμπορικός αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, εξαγωγέας, περιφερειολόγος, διευθυντής τουριστικών επιχειρήσεων, οικονομικός αξιωματικός(Σ. Σ ΑΣ), οργανωτής συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, οικονομολόγος του δημοσίου τομέα, διευθύνων σύμβουλος.

Απασχόληση
Ένας Οικονομολόγος απασχολείται στους παρακάτω τομείς:
-Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(παραγωγικά υπουργεία, (Δ Ε Κ Ο).
-Στην έρευνα (Κ Ε Π Ε, Ι Ο Β Ε, Τμήματα μελετών Τραπεζών.
-Στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.) σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, το Marketing, το Management, η λογιστική, το εμπόριο.
-Στην εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο, Ε Π Α Λ., Τ Ε Ι, ΑΕΙ).
-Ως ελεύθερος επαγγελματίας(λογιστής, φοροτεχνικός, σύμβουλος επενδύσεων, σύμβουλος -επιχειρήσεων).
-Στην οικονομική δημοσιογραφία(έντυπη και ηλεκτρονική).

Οι προοπτικές
Οι προοπτικές του Οικονομολογικού επαγγέλματος είναι σημαντικές, αφού έχει την υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες. Τα επαγγέλματα λοιπόν με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι: Πωλητές, Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών, Αναλυτές και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογιστές, Ειδικοί στα χρηματοοικονομικά, Εκτιμητές ακίνητης περιουσίας. Συμπερασματικά, όσοι επιλέξουν τις οικονομικές σπουδές θα έχουν μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Παντελής Τέντες, Καθηγητής Οικονομίας, Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ)

24-8-2011/in.gr

 

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ι
1 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
1 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙΙ
3 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
3 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
3 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
3 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
4 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙV
4 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
4 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
4 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
5 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι
5 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
5 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
6 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
6 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ Ι
6 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
7 εξ -ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
7 εξ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
7 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
7 εξ -ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
7 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ
7 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ
7 εξ -ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
7 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
7 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
8 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΙ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
8 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
8 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙV
8 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
8 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΙΙ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
8 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ
8 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!