ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 1005
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 12.52
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://ba.uoa.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 40
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις:
# ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MARKETING) ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
# ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
# ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4589/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών (οκτώ (8) εξάμηνα). Στα πρώτα δύο έτη οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα.
Στο τέλος του 2ου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν. Στο 3ο
έτος οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα της κατεύθυνσης καθώς και τα εναπομείναντα υποχρεωτικά. Στο 4ο
έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν τα εναπομείναντα μαθήματα κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα ενώ παράλληλα επιλέγουν τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από σχετικό κατάλογο μαθημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από 27 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στα οικονομικά, ποσοτικά, λογιστικής, πληροφορικής, δίκαιο και ισχυρής βάσης μαθημάτων διοίκησης. Το πρόγραμμα οδηγεί σε τρεις κατευθύνσεις με 8 μαθήματα η κάθε μια. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν 5 μαθήματα επιλογής. Το σύνολο των μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 40 μαθήματα.

Κατευθύνσεις:
1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MARKETING) ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (BUSINESS INFORMATICS)

Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
1005 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4 12.54 15120 720 90 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1514 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 4 8.36 8645 -345 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 340 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 6475 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------