Νέο πρωτοποριακό σύστημα εγγραφών στο ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 12/9/2014

Με μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο ενημερώνονται από χθες οι πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. για τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής που για πρώτη φορά, λειτουργεί από φέτος στο Ίδρυμα.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θέτει σε εφαρμογή ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών για το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών του. Μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, ο πρωτοετής φοιτητής έχει τη δυνατότητα, γρήγορα και εύκολα, με τρία απλά βήματα, να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, να δημιουργήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του, με τον οποίο έχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για θέματα που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς επίσης και να αποκτήσει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Εκτός από μήνυμα SMS, οι πρωτοετείς έλαβαν ενημέρωση για τη λειτουργία του νέου συστήματος και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Τα οφέλη που προκύπτουν, τόσο για τους πρωτοετείς φοιτητές, όσο και για το Α.Π.Θ. είναι μεγάλα. Συγκεκριμένα, οι πρωτοετείς φοιτητές ωφελούνται από την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής στις θυρίδες των Γραμματειών, από την άμεση απόκτηση βεβαίωσης εγγραφής, καθώς και ιδρυματικού λογαριασμού, από την πρώτη μέρα εγγραφής τους (κατάθεσης των δικαιολογητικών) και άρα πρόσβαση στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι φοιτητές του Α.Π.Θ. (e-learning, Student Information System, νησίδες υπολογιστών, κ.λ.π.).

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος εγγραφών, οι Γραμματείες απαλλάσσονται από την καταχώρηση στοιχείων και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες και επικεντρώνονται στον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής. Έτσι, εξοικονομούνται κονδύλια και ανθρώπινοι πόροι σε μια εποχή που το Α.Π.Θ. υποφέρει από υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. Το σημαντικότερο κέρδος, όμως, για το Αριστοτέλειο είναι πως διατηρεί την πρωτοπορία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, παρέχοντας ολοένα και πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές του και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα εναλλακτικές μεθόδους άμεσης επικοινωνίας μαζί τους.

Ύστερα από την αποστολή 5.809 μηνυμάτων sms στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ., 1.335 πρωτοετείς έχουν εισάγει τα στοιχεία τους στο σύστημα και απομένει η επίσκεψή τους στις Γραμματείες για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών και είναι διαθέσιμο μέσα από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr

Δελτίο Τύπου ΑΠΘ