Δικηγορικοί Σύλλογοι σε ρόλο ΔΙΚΑΤΣΑ

Οι κατά τόπους Σύλλογοι θα αποφασίζουν για την εγγραφή των αποφοίτων ιδρυμάτων του εξωτερικού στα μητρώα

Νίκος Μάστορας | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ |

Νέες αλλαγές στη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων νομικών σχολών από πανεπιστήμια του εξωτερικού και κολέγια που συνεργάζονται με ξένα ΑΕΙ στους ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποκτούν αρμοδιότητες που παλαιότερα είχε ο ΔΟΑΤΑΠ (το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και μπορούν να θέτουν προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων ασκούμενων δικηγόρων, ενώ η προηγούμενη διαδικασία δεν προέβλεπε κάποιο φίλτρο.
Συγκεκριμένα, με τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης που ενσωματώθηκε στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο (ν. 4285/10.9.2014) η εγγραφή αποφοίτων ξένων ΑΕΙ και κολεγίων στα Μητρώα Ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας θα ελέγχεται πλέον από κεντρική επιτροπή δικηγόρων, ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία κρίση. Αυτή θα αποτελείται από τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, έναν πρόεδρο άλλου Συλλόγου που θα ορίζει η Ολομέλεια και τον πρόεδρο του Συλλόγου όπου επιθυμεί να εγγραφεί ο ασκούμενος.
Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του κολεγίου IdEF Εμμ. Αμαργιανάκης, η νέα διαδικασία προβλέπει τα εξής βήματα:

1. Ο αιτών καταθέτει τα δικαιολογητικά στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου επιθυμεί να κάνει την άσκησή του, χωρίς υποχρέωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Ο Σύλλογος αποστέλλει τον φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει την έδρα της στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
3. Η Επιτροπή κρίνει αν τα επαγγελματικά προσόντα του αιτούντος είναι αντίστοιχα προς εκείνα που απαιτούνται από τον Κώδικα Δικηγόρων, οπότε εγκρίνει την εγγραφή του στο Μητρώο Ασκουμένων. Αν όχι, παραπέμπει τον φάκελο στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας (ΜΕΔΕ).

4. Η ΜΕΔΕ εξετάζει τον φάκελο του αιτούντος και του χρεώνει προς εξέταση ένα ή περισσότερα μαθήματα (ελληνικό Σύνταγμα, αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και τα αντίστοιχα δικονομικά δίκαια).

Σημειώνεται ότι ο τρόπος μεταχείρισης αποφοίτων νομικών σχολών από κολέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού έχει αλλάξει τρεις φορές από τον Νοέμβριο του 2013. Αρχικά υπήρχε προϋπόθεση να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόπιν οι απόφοιτοι μπορούσαν να εγγράφονται χωρίς προϋποθέσεις, ενώ πλέον τον ρόλο του ελεγκτή αποκτούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Οπως είναι εύλογο, ανάλογες ρυθμίσεις ενδέχεται να συζητηθούν και για άλλα επαγγέλματα για τα οποία επιμελητήρια και ενώσεις, όπως λ.χ. το ΤΕΕ, ο Ιατρικός Σύλλογος, το Οικονομικό Επιμελητήριο κ.λπ. θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που απέκτησε ο ΔΣΑ.

Υποστελέχωση. Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης ο πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής, επισημαίνει όμως ότι ο ΔΟΑΤΑΠ είχε δεκάδες υπαλλήλους για να ελέγχουν τα ξένα πτυχία, ενώ οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν ελάχιστους δικηγόρους που θα ασχολούνται με αυτά τα θέματα. «Ουσιαστικά οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να λειτουργήσουν όπως ο ΔΟΑΤΑΠ. Είναι μεν θετικό, καθώς με την προηγούμενη ρύθμιση δεν προβλεπόταν κάποιο φίλτρο, αλλά πάντως εξέλιξη ανάγκης. Εμείς βέβαια δεν θα αξιολογούμε τα ξένα πανεπιστήμια, όμως θα διαπιστώνουμε αν υπάρχει αντιστοιχία των νομικών δεδομένων με τα ελληνικά, και σε περίπτωση που σε κάποια μαθήματα δεν υπάρχει θα παραπέμπουμε τον υποψήφιο για εξετάσεις σε αυτά πριν τον εγγράψουμε» λέει στα «ΝΕΑ». Οσο για τα διετή πτυχία Νομικής, ξεκαθαρίζει ότι οι κάτοχοί τους δεν θα εγγράφονται γιατί απαιτούνται τουλάχιστον τριετείς σπουδές.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ