«Ημέτεροι» υπάλληλοι σε μεταπτυχιακό του Γεωλογικού του ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα ερωτήματα εγείρονται καταρχήν επειδή μεγάλο μέρος των επιλεγέντων φοιτητών –περίπου 30– είναι υπάλληλοι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σύνδεση με τον ΕΛΚΕ γίνεται διότι ο κ. Λέκκας κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.
Επίσης, καταγγέλλεται ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι που έγιναν δεκτοί ανήκουν σε συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ και ότι έχουν επιλεγεί και συγγενικά πρόσωπα. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι δεν έχει αναρτηθεί ούτε στη Διαύγεια ούτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων, ώστε αφενός να φαίνονται οι ισοβαθμήσαντες και αφετέρου να είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.”
ΟΛΟ το άρθρο εδώ