O Δικηγορικός Σύλλογος δεν αναγνωρίζει τα πτυχία από ιδιωτικά Παν. Κύπρου

Αναστάτωση στους νομικούς, ερωτηματικά για τον ΔΟΑΤΑΠ μετά την απόφαση για επανέλεγχο
Ο άγνωστος πόλεμος για τα πτυχία Νομικής εξωτερικού
Νίκος Μάστορας | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ|

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον δικηγορικό κόσμο, καθώς επίκειται επανέλεγχος πτυχίων εκατοντάδων νέων δικηγόρων που σπούδασαν Νομική σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Ο επανέλεγχος, όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής, καθίσταται αναγκαίος μετά τη διαπίστωση ότι 33 νέα πτυχία που υποβλήθηκαν προς έλεγχο στους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους προκειμένου να εγγραφούν οι κάτοχοί τους παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις.
Επιπλέον στο πρόσφατο παρελθόν, προτού ανατεθεί στους δικηγορικούς συλλόγους ο έλεγχος των πτυχίων μέσω Επιτροπής Αξιολόγησης, πολλοί νέοι δικηγόροι είχαν προέλθει από τα ίδια ιδιωτικά πανεπιστήμια με αναγνωρισμένα πτυχία, οι οποίοι ήδη δικηγορούν και τώρα θα ελεγχθούν ξανά.

Παράλληλα, η Επιτροπή Αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής των δικηγορικών συλλόγων βγάζει ουσιαστικά κόκκινη κάρτα στον ΔΟΑΤΑΠ (σ.σ. το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) επειδή έχει αναγνωρίσει πτυχία για τα οποία μετέπειτα διαπιστώθηκαν ελλείψεις.
ΑΝΑΒΟΛΗ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αξιολόγησης των δικηγόρων πριν από λίγες ημέρες εξέτασε αιτήσεις εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους τις οποίες, μεταξύ των άλλων, είχαν υποβάλει υποψήφιοι απόφοιτοι από δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

«Διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους προς αξιολόγηση φακέλους υπάρχουν αντιφάσεις στα προσκομισθέντα έγγραφα για περισσότερα ζητήματα (ενδεικτικά ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθημάτων, το ύψος των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, τη διάρκεια σπουδών), που καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση των φακέλων. Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση όλων των ως άνω αιτήσεων και να σταλούν έγγραφα προς τα πανεπιστήμια, με κοινοποίηση στους αιτούντες, προκειμένου να παρασχεθούν επεξηγήσεις, διατηρώντας κάθε νόμιμη επιφύλαξη.

Εισήχθησαν προς εξέταση 93 φάκελοι, εκ των οποίων οι 60 οι οποίοι ήταν πλήρεις αξιολογήθηκαν και για 33 φακέλους αναβλήθηκε η αξιολόγηση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος» αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής.

Οπως εξηγεί ο Βασίλης Αλεξανδρής, σε αρκετές υποθέσεις οι ασάφειες ήταν σημαντικές, όπως σε περίπτωση αποφοίτου για τον οποίο ζητήθηκε από το πανεπιστήμιο να βεβαιώσει πόσες πιστωτικές μονάδες (ECTS) είχε αποκτήσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. «Μας έστειλαν δύο διαφορετικά πιστοποιητικά, στο ένα εκ των οποίων εμφανιζόταν το ίδιο πρόσωπο να έχει λάβει χ ECTS και στο άλλο σχεδόν διπλάσια, για το ίδιο χρονικό διάστημα» λέει.

Το ζήτημα που δημιουργήθηκε δεν αφορά μόνο τις 33 περιπτώσεις ελλιπών φακέλων, αλλά ανοίγει επίσης τον ασκό του Αιόλου γιατί τα περισσότερα από αυτά τα πτυχία έχουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οπότε προκύπτει το εύλογο ερώτημα πώς είναι δυνατόν σε όλους τους προς αξιολόγηση φακέλους να υπάρχουν αντιφάσεις στα προσκομισθέντα έγγραφα και αυτό να διέλαθε της προσοχής τόσο των ιδιωτικών πανεπιστημίων όσο και του ΔΟΑΤΑΠ; Για το λόγο αυτό μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των δικηγόρων θα συναντηθούν, όπως είπε ο Αλεξανδρής, με στελέχη του ΔΟΑΤΑΠ ώστε να διευκρινιστεί τι έχει συμβεί και κυρίως, σε ποια έκταση μπορεί να έχουν γίνει αναγνωρίσεις πτυχίων με ελλιπείς φακέλους στο παρελθόν.
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ. Δεν είναι ακόμα γνωστό ποιο όργανο θα επανεξετάσει τους φακέλους των δικηγόρων για τους οποίους εγείρονται υποψίες αντιφάσεων. Ωστόσο και μόνο το γεγονός της ανάγκης επανελέγχου δημιουργεί ερωτηματικά τόσο για τον αρχικό έλεγχο από πλευράς ΔΟΑΤΑΠ όσο και για τις ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ενεργοί δικηγόροι με υπό αμφισβήτηση πτυχία.

Σημειώνεται  εδώ ότι τα πτυχία ελληνικού δικαίου των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, για όσους εγγράφονται από τον περασμένο  Ιούνιο και μετά, δεν αναγνωρίζονται πλέον από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τον μήνα εκείνο, το ΔΣ του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών Νομικής ο οποίος απονέμεται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο ελληνικό δίκαιο.

Και αυτό γιατί ο ΔΟΑΤΑΠ νομιμοποιείται να συγκρίνει μόνο αλλοδαπό πτυχίο νομικής που πιστοποιεί γνώση εθνικού δικαίου (π.χ. αγγλικού, γερμανικού, κυπριακού) με ημεδαπό πτυχίο νομικής που πιστοποιεί γνώση ελληνικού δικαίου και όχι, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, να συγκρίνει αλλοδαπό πτυχίο νομικής (της Κύπρου, η οποία αν και ως εθνικό δίκαιο έχει το αγγλικό, δημιούργησε σπουδές και στο ελληνικό δίκαιο) που πιστοποιεί γνώση ελληνικού δικαίου με ημεδαπό πτυχίο νομικής.

tanea.gr