Πτυχία χωρίς Πανελλαδικές από Ιδιωτικά ή δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού.

H πλειοψηφία των  Ελλήνων πάει στο εξωτερικό κυρίως σε Δημόσια και Ιδιωτικά πανεπιστήμια των πρώην ανατολικών χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Γιουγκοσλαβια κλπ), της Ιταλίας, της Κύπρου κλπ γιατι στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να περάσει στις υψηλόβαθμες σχολές Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Πολυτεχνείου, Νομικής, Ψυχολογίας κλπ  . Μεγάλο μέρος αυτών αν και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είχαν πολύ χαμηλές επιδόσεις  κατόρθωσαν να πάρουν πτυχίο στο εξωτερικό  σε σχολές (πχ Ιατρική, Πολυτεχνείο )  που στην Ελλάδα δεν θα έπαιρναν ποτέ  . Εμείς οι καθηγητές λέμε μεταξύ μας ότι μαθητές που δεν μπορούσαν να γράψουν ούτε το όνομά τους έγιναν γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί  κλπ.  Προφανώς υπάρχουν και Ελληνόπουλα πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημίων που αν και  δεν είχαν τα απαραίτητα να μόρια να περάσουν στην  Ελλάδα γίνονται εξαιρετικοί επιστήμονες.    Νομίζω ότι πελατεία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα είναι όλοι αυτοί που θα πήγαιναν στις χώρες που ανέφερα πριν. Ένα τεράστιο θέμα που υπάρχει για όλους τους τίτλους σπουδών που δίνουν κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια όλων των κρατών είναι η αξιοπιστία των τίτλων που αποδίδει το κάθε ίδρυμα, είτε προπτυχιακών είτε μεταπτυχιακών σπουδών. Κάποτε υπήρχαν τα 8ωρα στα Πολυτεχνεία που ήταν δύσκολο να περάσουν οι πτυχιούχοι του εξωτερικού για να πάρουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά  δικαιώματα με τους πτυχιούχους Ελληνικών ΑΕΙ  ,  αλλά ήρθε το ΠΑΣΟΚ  που τα κατήργησε (1982)  και πέρασε η αρμοδιότητα στο ΤΕΕ με πολύ πιο εύκολες  απαιτήσεις. Θα μπορούσαν να μπουν σοβαρές εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αλλά δεν τολμάει κανείς να το κάνει. 

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς