Η Προκήρυξη 2024 για τις Στρατιωτικές Σχολές

stratos-prok-2024

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

https://www.asei-assy.mil.gr/

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • ΠΔ 11/2014 – Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.
  • ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014 – Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014
  • ΦΕΚ 1360Β΄/19-04-2019 – Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση Υποψηφίου

Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού

Δελτίο Υγειονομικής Κατάστασης