Πλεονέκτημα στην αναζήτηση εργασίας ο συνδυασμός δεξιοτήτων σε διαφορετικά πεδία

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Η εξειδίκευση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η εξειδίκευση έχει αναγορευτεί αναμφίβολα σε μία από τις βασικότερες παραμέτρους της σύγχρονης εξέλιξης
της εργασίας, όμως παράλληλα οι μοντέρνες επιχειρήσεις αναζητούν και αναδεικνύουν τους ανθρώπους
που μπορούν να αναλάβουν ευρύτερες αρμοδιότητες.
Στην παραπάνω αντίφαση, εμφανίζονται νέοι ρόλοι που απαιτούν διττή επαγγελματική εξειδίκευση, αντιφατικά διαφορετικές τεχνικές γνώσεις και μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων.
Αρκετές θέσεις αναζητούν τον ιδανικό υποψήφιο σε επαγγελματίες με ανεπτυγμένες δεξιότητες σε περισσότερα από ένα πεδία. Ο συνδυασμός διαφορετικών δεξιοτήτων μπορεί να προκύπτει είτε από εκπαιδευτικές διαδικασίες σε  διαφορετικά γνωστικά πεδία είτε από την εργασιακή εμπειρία σε ρόλους διαφορετικού αντικειμένου, αναφέρει ο  Γρηγόρης Κονούκλας, ανώτερος σύμβουλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG.
Τέτοια προφίλ επαγγελματιών παρουσιάζουν συχνά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κάλυψη πιο σύνθετων ρόλων και αναδεικνύονται δυναμικότερα λόγω του αβέβαιου περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά, ακόμα και οι ίδιοι οι υποψήφιοι δυσκολεύονται να κατηγοριοποιήσουν τις δεξιότητές τους κάτω από τον τίτλο ενός παραδοσιακού αντικειμένου εξειδίκευσης, όπως για παράδειγμα ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου μιας τράπεζας που  μπορεί να ισορροπεί μεταξύ της εξειδίκευσης στην Πληροφορική και στον Πιστωτικό Ελεγχο.
Πολλά ακόμα παραδείγματα στελεχών με διττή εξειδίκευση θα μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά, συνδυάζοντας δεξιότητες σε διαφορετικά πεδία.
-Engineering & Χρηματοοικονομικά
-Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική
-Οικονομικά & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
-Επιστήμες Υγείας & Μάρκετινγκ -Επικοινωνία
-Engineering & Πωλήσεις
-Πληροφορική & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
-Στατιστική & Μάρκετινγκ ή Πωλήσεις
Η διττή εξειδίκευση, εκτός από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κάλυψη σύνθετων ρόλων, φαίνεται πως επηρεάζει και την προοπτική εξέλιξης στελεχών προς διοικητικούς ρόλους υψηλότερης ευθύνης. Ετσι, παρά το γεγονός ότι οι εργοδότες συνηθίζουν να αναζητούν μεσαία στελέχη με πρότερη επιτυχημένη θητεία σε παρόμοιους
ρόλους και ιδανικά εντός του ίδιου κλάδου, θεωρούν προαπαιτούμενη την εμπειρία από διαφορετικά τμήματα και επιχειρησιακές λειτουργίες (π.χ. υποχρεωτικό rotation) για τη δυναμικότερη εξέλιξη των ταλέντων τους προς διοικητικές θέσεις.
Η προαγωγή σε τέτοιους ρόλους επιβάλλει εξ ορισμού τη μείωση του βαθμού εξειδίκευσης και την ανάληψη  ευρύτερων αρμοδιοτήτων, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση μεγάλου φάσματος δεξιοτήτων και την παροχή τεχνογνωσίας και σε άλλα πεδία.
Για παράδειγμα, ένας Software Engineer εταιρείας παροχής λύσεων πληροφορικής θα μπορούσε να εξελιχθεί σε Project Manager και στη συνέχεια σε Delivery Manager και Business Unit Director, αφήνοντας σταδιακά την τεχνική εξειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού και αντίστοιχων λύσεων και αναπτύσσοντας δεξιότητες διαχείρισης
έργων, ανθρώπινου δυναμικού και εν τέλει του συνόλου μιας επιχειρησιακής διεύθυνσης.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα,
είναι λογικό πως ένας άρτια καταρτισμένος, τεχνικά εξειδικευμένος και αποδοτικός προγραμματιστής δεν είναι βέβαιο πως θα καταφέρει να αναπτύξει τις υπόλοιπες απαιτούμενες δεξιότητες έως το επίπεδο της διαχείρισης μιας επιχειρηματικής διεύθυνσης συγκριτικά με έναν προγραμματιστή που έχει κερδίσει επαρκή εμπειρία στα
χρηματοοικονομικά, στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου μιας τράπεζας ή στις πωλήσεις λύσεων πληροφορικής.
Εν κατακλείδι, κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να εστιάζει στον εμπλουτισμό του επαγγελματικού προφίλ του, σχεδιάζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περισσότερες από μία περιοχές. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αξία της εξειδίκευσης στον τρόπο που είναι οργανωμένα η σύγχρονη εργασία και τα μοντέλα διοίκησης, ωστόσο φαίνεται πως πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα αθροιστικά οφέλη της διττής εξειδίκευσης και των συνδυαστικών δεξιοτήτων τόσο για την κάλυψη των σύνθετων ρόλων που αναδεικνύονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας όσο και για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

tanea

Σχόλιο του διαχειριστή: Ο τίτλος του άρθρου “Η εξειδίκευση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ” ΔΕΝ εκφράζει τα όσα αναφέρει το άρθρο. Οι άστοχοι και άσχετοι τίτλοι είναι συχνό φαινόμενο στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπος της Ελλάδας

Σχολιάστε

two × 4 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here