Αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα κατά 50% από το 2001 έως 2013

Το 2013 το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα ήταν 629.619 φοιτητές/-τριες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 50,4% (κατά 211.073 φοιτητές/-τριες) την περίοδο 2001-2013. Το 90,9% του συγκεκριμένου πληθυσμού (572.220 φοιτητές/-τριες) φοιτούσε στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, ενώ το 9,1% (57.399 φοιτητές/-τριες) φοιτούσε στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακοί & διδακτορικοί φοιτητές).
kanep-gesee-3thmia-2001-2013

Από τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου το 63,5% (363.459 φοιτητές/-τριες) χαρακτηρίζονται ως ενεργοί, ενώ το 50,7% (290.114 φοιτητές/-τριες) είναι φοιτητές που φοιτούσαν πέραν των κανονικών εξαμήνων.
Τέλος, το 49,3% (282.106 φοιτητές/-τριες) χαρακτηρίζονται ως τακτικοί φοιτητές και φοιτούν σε κανονικά εξάμηνα.

Πηγή: ΚΕΝΕΠ-ΓΣΕΕ