Ο κ. Λιάκος για μια ακόμα φορά πιάνεται αδιάβαστος για το ισχύει σήμερα.

Ο κ. Λιάκος για μια ακόμα φορά πιάνεται αδιάβαστος για το ισχύει σήμερα. Λέει ότι σήμερα ότι οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν 70 επιλογές!!!! Σήμερα ένας υποψήφιος της ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών μπορεί να δηλώσει μέχρι 195 σχολές (1+3 ΕΠ ), της ΟΠ Θετικών Σπουδών 274 (2+3 ΕΠ) και της ΟΠ Οικονομίας & Πληροφορικής 213 (5+3 ΕΠ) . Άρα μιλάμε για 270 και όχι 70!!!!!!. Για να μπορεί να πάει ένας υποψήφιος στη σχολή που πραγματικά θέλει ένα μέτρο που ισχύει σε πολλές χώρες είναι να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων σχολών π.χ. στην Αγγλία ο μέγιστος αριθμός είναι 5, στη Γαλλία 12.  Στην Ελλάδα θα μπορούσε να μπει το 20 έως 30 . Το να δίνει μόρια στη σειρά προτίμησης είναι άδικο, παράλογο και αντισυνταγματικό ! Ο κ. Λιάκος ακόμα δεν γνωρίζει ότι στα σχολεία της Ελλάδας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ! Οι εκπαιδευτικοί με το βάρος της βαθμοθηρίας είναι αδύνατο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ο κ. Λιάκος είναι φανερό ότι δεν γνωρίζει ποια κατάσταση επικρατεί στην Ελλάδα.

Α ΛΙΑΚΟΣ
Α ΛΙΑΚΟΣ