Το σχέδιο – παρωδία Αθηνά της περιόδου 2012-2014 δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο μέχρι σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση της αναφέρεται στο σχέδιο – παρωδία Αθηνά της περιόδου 2012-2014 που έκανε ο κ. Αρβανιτόπουλος (ΝΔ).
arbanitopoulosΣτην Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016 ( εδώ ) που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα αναφέρεται: “Το σχέδιο Αθηνά της περιόδου 2012-2014 δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο μέχρι σήμερα. Σκοπός του σχεδίου ήταν να αυξηθούν τα κέρδη από την αποδοτικότητα και να ενοποιηθεί το δίκτυο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Βασικός του στόχος ήταν ο εξορθολογισμός των επιστημονικών πεδίων και η ενίσχυση των βασικών τμημάτων και ιδρυμάτων. Η πρόθεση των εμπνευστών του σχεδίου ήταν να αυξηθεί η καινοτομία στα πανεπιστήμια, να δημιουργηθούν περιφερειακοί θύλακες αριστείας και να συνδεθεί καλύτερα ο πανεπιστημιακός τομέας με τις περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες. Το σχέδιο συνέβαλε θεωρητικά στη συγχώνευση περισσότερων από 120 πανεπιστημιακών τμημάτων. Στην πράξη όμως, το σχέδιο αυτό δεν οδήγησε στον αναμενόμενο οικονομικό εξορθολογισμό, καθώς πολλά από τα τμήματα που συνενώθηκαν δεν διέθεταν στην πραγματικότητα πανεπιστημιακό προσωπικό και/ή σπουδαστές. Τα τέσσερα πανεπιστήμια που καταργήθηκαν συγχωνεύθηκαν στην πράξη με άλλα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2016).