Σύγκριση τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύγκριση τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ
[su_table]

Οικονομικής Επιστήμης Διοίκησης Επιχειρήσεων
1ο εξάμηνο
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
Στατιστική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
Γενική Οικονομική Ιστορία
Εισαγωγή στους Η/Υ
2ο εξάμηνο
Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά Οικονομολόγους ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ιδιωτικό Δίκαιο Ι
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
3ο εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Οικονομική Γεωγραφία
Αρχές Κοινωνιολογίας
Μαρξιστική Οικονομική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
Επιχειρηματικότητα
4ο εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Διεθνής Οικονομική
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Εισαγωγή στην Οικονομετρία *
5ο εξάμηνο
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομετρία Ι
Δημόσια Οικονομική Ι
Οικονομικά της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική
Δίκαιο και Οικονομικά
Εφαρμογές Η/Υ
6ο εξάμηνο
Χρήμα και Τραπεζική
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Οικονομετρία ΙΙ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Χρηματοδοτική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομική Ανάπτυξη
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική Κοινωνιολογία
Εφαρμογές Η/Υ
7ο εξάμηνο
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας
Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
Χρηματοοικονομικά Θέματα
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
8ο εξάμηνο
Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
1 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ Ι-ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Α΄
1 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι)
1 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
1 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Β΄
2 εξ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
2 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Α΄
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι)
3 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
3 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΙ (ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)
3 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
3 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
3 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ)
4 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ IV-ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:ΜΕΡΟΣ Β΄
4 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)
4 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)
4 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
4 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ)
4 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
5 εξ -ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
5 εξ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
5 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
5 εξ -ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
5 εξ -ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
5 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
6 εξ -ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
6 εξ -ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6 εξ -ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
6 εξ -ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
6 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
6 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
7 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
7 εξ -ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
7 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7 εξ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
7 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
7 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
8 εξ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
8 εξ -ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ)
8 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
8 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
8 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
8 εξ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ;

[/su_table]

Leave a Comment

6 + 20 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here