5% των θέσεων της Πυροσβεστικής στους υποψηφίων των ΕΠΑΛ

Προβολή αρχείου

Ορίζεται σε 5% το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθµού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει και το οποίο διεκδικούν οι συµµετέχοντες στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ηµερήσιων Επαγγελµατικών Λυκείων που
προβλέπονται από την ως άνω διάταξη, καθώς και οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελµατικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό. Κατά τον καθορισµό του αριθµού των εισαγοµένων, που αντιστοιχεί στο 5% του προηγούµενου εδαφίου, τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα µεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται
στην αµέσως επόµενη µονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη.
2. Ποσοστό 10% επί του αριθµού των εισαγοµένων που προκύπτουν από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, κατανέµεται σε όσους συµµετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, µε βάση τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασης στα εκάστοτε πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως ισχύει.
Κατά τον αριθµητικό υπολογισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό της παρούσας παραγράφου (10%), τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα µεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αµέσως επόµενη µονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 10% της προηγούµενης παραγράφου, κατανέµονται σε ποσοστό 60% για τους συµµετέχοντες στις εξετάσεις το αµέσως προηγούµενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους συµµετείχαν σε αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος συµµετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Αρχικά κατανέµονται οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% για τους συµµετέχοντες στις εξετάσεις της προηγούµενης παραγράφου το αµέσως προηγούµενο έτος, µε τις εναποµείνασες θέσεις να κατανέµονται σε όσους συµµετείχαν στις εξετάσεις αυτές δύο (2) έτη πριν
από το έτος συµµετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Κατά τον αριθµητικό υπολογισµό των θέσεων που
αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% της παρούσας παραγράφου, τυχόν
κλασµατικά υπόλοιπα µεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αµέσως
επόµενη µονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com