Η Ελλάδα δημιουργεί σχολές χωρίς να υπάρχουν υποψήφιοι με τις απαραίτητες γνώσεις

Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η μαζική μετατροπή ΤΕΙ σε Πανεπιστημιακά Τμήματα. Και όχι μόνο. Δημιουργούνται και νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα!!! Το μεγάλο ερώτημα είναι αν  υπάρχουν υποψήφιοι με τις απαραίτητες γνώσεις για να καλύψουν τις νέες Πανεπιστημιακές θέσεις. Την απάντηση δίνουν τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ο τεράστιος αριθμός εισακτέων και το μεγάλο πλήθος των τμημάτων διαμορφώνουν ελάχιστες βαθμολογίες πρόσβασης (βάσεις) παρά πολύ χαμηλές.
To 2017 σε

2 τμήματα η βάση ήταν κάτω από 4000/20000 μόρια,

6 τμήματα η βάση ήταν κάτω από 5000/20000 μόρια,

19 τμήματα η βάση ήταν κάτω από 6000/20000 μόρια,

42 τμήματα η βάση ήταν κάτω από 7000/20000 μόρια,

56 τμήματα η βάση ήταν κάτω από 8000/20000 μόρια,

σε 80 τμήματα η βάση ήταν κάτω από 9000/20000 μόρια και

σε 102 η βάση ήταν κάτω από 10000/20000 μόρια

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σε πολλά μαθήματα, ειδικά στις Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών και Οικονομίας & Πληροφορικής, πολύ μεγάλο ποσοστό έγραψε κάτω από τη βάση 10.  Εντύπωση προκαλούν τα μεγάλα ποσοστά κάτω από τη βάση για τα Μαθηματικά Ο.Π.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2000 που δημοσιεύονται στο http://www.nationmaster.com η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια πλανήτη σε ποσοστό επιτυχόντων στην ΤΕ με  δεύτερο το Βέλγιο με 45%. Το μεγάλο ποσοστό επιτυχόντων οφείλεται στον τεράστιο αριθμό εισακτέων.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο φοιτητικός πληθυσμός της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ποσοστό επί του συνολικού μαθητικού/ φοιτητικού πληθυσμού (ISCED 0-6) της χώρας στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τα έτη 2003 και 2012.

Πηγή: Έκθεση ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 2015  Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης, η Ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σελίδα 190

Τα 5 κράτη-μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη (top 5) είναι: η Ελλάδα (30,5%), η Λιθουανία (24,9%), η Σλοβενία (25,1%), η Πολωνία (23,4%) και η Εσθονία (23,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά του εκπαιδευτικού δείκτη (bottom 5), στα οποία περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο (5,8%), η Γαλλία (15,3%), η Μάλτα (15,4%), η Ιρλανδία
(16,2%) και το Βέλγιο (16,3%).  Δηλαδή η Ελλάδα είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια σε ποσοστό επί του συνολικού μαθητικού/ φοιτητικού πληθυσμού.

Για να λυθεί το φαινόμενο των πολύ χαμηλών επιδόσεων σε βασικά μαθήματα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

Μείωση των εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση. Σήμερα εισάγεται πάνω από το 70%  των εισακτέων. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών με ανάλογο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό που εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 30-45% .

 -Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων.  Οι εισακτέοι πρέπει να καθορίζονται μόνο από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και όχι από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εισακτέοι κάθε χρόνο δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας

Καθορισμός  απαραίτητων μαθημάτων,  συντελεστών βαρύτητας και τυχόν ελάχιστης βαθμολογίας  από τις σχολές και όχι  από το Υπουργείο Παιδείας

Οι σχολές να βάζουν τους κανόνες και το Υπουργείο Παιδείας να διενεργεί τις Πανελλαδικές Εξετάσεις . Πρέπει τα Πανεπιστήμια να έχουν τον πρώτο λόγο  στον τρόπο επιλογής καθορίζοντας τα μαθήματα,  τους συντελεστές  βαρύτητας τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις. π.χ Για να εισαχθείς στα τμήματα Μαθηματικών να υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία και συντελεστής 3. Να σταματήσουν οι παραλογισμοί της μορφής: Να περνάς σε τμήματα Βιολογίας  χωρίς να έχεις εξετασθεί στη Βιολογία ( Θετικών Επιστημών με επιλογή Μαθηματικών και όχι Βιολογίας) , να περνάς σε τμήματα Πληροφορικής χωρίς να έχεις εξεταστεί στον Προγραμματισμό (από ΟΠ Θετικών Σπουδών).

Στα τμήματα υγείας  περνούν πολλοί υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με εξεταζόμενα μαθήματα τα Αρχαία, την Ιστορία και την Βιολογία Γενικής Παιδείας όταν τα κυρίαρχα μαθήματα στα τμήματα αυτά είναι η Χημεία, η Φυσική, τα Μαθηματικά.

-Βάση σε ένα Βασικό Μάθημα που θα επιλέγει το κάθε τμήμα. Παραδείγματα:

Για να περάσεις Φυσικός να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στη Φυσική.

Για  να περάσεις Χημικός να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στη Χημεία.

Για να περάσεις Πληροφορικής να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στον Προγραμματισμό.

Εδώ και πολλά χρόνια για να εισαχθείς σε 40 περίπου τμήματα χρειάζεται βάση σε ένα ή δύο μαθήματα. Τα τμήματα αυτά είναι οι Ξενόγλωσσες Φιλολογίες (πρέπει  να γράψεις 10 στην Ξένη Γλώσσα), οι Αρχιτεκτονικές (πρέπει  να γράψεις 10 στο Ελεύθερο & το Γραμμικό Σχέδιο), Μουσικών Σπουδών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ.   Γιατί αυτή η λογική να μην μπει σε όλες τις σχολές; Σε ένα τουλάχιστον μάθημα να υπάρχει η βάση του 10.

(η πλήρης λίστα με τα ειδικά μαθήματα : https://sep4u.gr/sos/eidmath.php )

Αντί να δημιουργούμε σωρεία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων πρέπει πρώτα να φροντίσουμε ώστε να έχουμε φοιτητές με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα.

Καλοδήμος Δημ.