Αίτηση για Πρακτική Άσκηση στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)

https://practice.ote.gr

Οικονομικά (Finance)
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources)
Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών (Sales & Customer Service)
Πληροφορική & Τεχνολογία (IT & Technology)
Προϊόντα & Καινοτομία (Product & Innovation)
Προμήθειες (Procurement)
Επικοινωνία (Communication)
Άλλο (Other)