Η πρόταση της ΝΔ για το διορισμό εκπαιδευτικών

Για ένα μεικτό σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνει και επίδοση σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έκανε λόγο ο εισηγητής της ΝΔ στο νομοσχέδιου του Παιδείας στη Βουλή κ. Κέλλας. Χαρακτηριστικά ανέφερε:
Ως Ν.Δ. προτείνουμε ως προς τη θεσμοθέτηση του τρόπου μόνιμων διορισμών ένα μεικτό σύστημα, αντικειμενικό, αδιάβλητο και δίκαιο.Πρόκειται για ένα σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, το οποίο θα βασίζεται στους εξής πυλώνες κριτηρίων:

  • Πρώτον, επίδοση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
  • δεύτερον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία,
  • τρίτον, ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως ο βαθμός πτυχίου, συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικό, ξένες γλώσσες κ.λπ.
  • και τέταρτον, κοινωνικά κριτήρια.

Θεωρούμε ότι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα πρέπει να μην καταλαμβάνει περισσότερο από το 30% του συνόλου των μορίων και η εκπαιδευτική προϋπηρεσία να μοριοδοτείται με αυξημένο συντελεστή.
Θεωρούμε, όμως, ως προς τα κοινωνικά κριτήρια απαραίτητο ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους πολύτεκνους, όπως επίσης και για τα άτομα με αναπηρία.
Περισσότερα θα πούμε στη συζήτηση των επόμενων Επιτροπών.

Πηγή