Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό,

  • Θέμα: Όροι και διαδικασίες επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου που καταρτίστηκε με την από 18-12-2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2019_3967b.pdf (156 kB)