Δυστυχώς η κ. Κεραμέως δεν άλλαξε τον τρόπο υπολογισμό των μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση (ΙΙ)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ άρθρο 100 του ν.4610/2019(ΦΕΚ 70 Α ́) και άρθρο 165 του ν.4635/2019(ΦΕΚ 167 Α ́) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:
α)για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλαδή για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020με το νέο σύστημα, υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων (χωρίς να συνυπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου).
β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας(αγωνίσματα)για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Για πολλά χρόνια για τα τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου  υπήρχαν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας: Τα Μαθηματικά και η Φυσική, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο η Βιολογία και η Χημεία κλπ

 

Τελαυταία τροποποίηση 20 Φεβρουαρίου, 2020 | 1η Δημοσίευση: 23 Ιανουαρίου, 2020