Αυξάνονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως : ”

  • στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και προβλέπεται ερευνητική εργασία για την Πληροφορική, εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών (βαθμολογική βάση 10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου μαθημάτων (4) για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο)
  • στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία (λογική «κόντρα» μαθήματος), ενώ θα αναγράφεται η διαγωγή στους τίτλους σπουδών.

Διαφωνώ με την αύξηση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Στο Γυμνάσιο έχουμε αύξηση εξεταζομένων μαθημάτων: σε 7, 7, 7 (από 4,4,4) και στο έχουμε Λύκειο αύξηση γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων: σε 8, 7, 5 (από 8, 6, 4). Δεν νομίζω ότι οι γραπτές εξετάσεις έχουν να προσθέσουν επιπλέον γνώσεις τους μαθητές. Η άποψη μου είναι ότι στο Γυμνάσιο (που είναι υποχρεωτική βαθμίδα) δεν θα  έπρεπε να υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ εξεταζόμενο μάθημα και στο Λύκειο αρκούσαν τα 4 μαθήματα. Στη Φιλανδία δεν υπάρχουν διαγωνίσματα και εξετάσεις, εκτός από μία εξέταση στην τελευταία τάξη του λυκείου.