Μετεγγραφές με ένα παράλογο κριτήριο

Σήμερα η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε για τις μετεγγραφές τα εξής :
“Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών: Καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων (π.χ. εξέταση μέσου όρου εισοδημάτων 3 τελευταίων ετών και όχι μόνο ενός), και εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών (περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου).” Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε το 2750! Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι με την πρόταση του Υπ. Παιδείας ένας φοιτητής με 4000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 6750 μόρια δηλαδή με το 59% της βάσης της σχολής μετεγγραφής (Σχ_Μετ), ένας φοιτητής με 16000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 18750 μόρια δηλαδή με το 85% της βάσης της σχολής μετεγγραφής . Η άποψη μου είναι ότι έπρεπε να καθοριστεί ένα ποσοστό και όχι απόλυτος αριθμός μορίων. Στο παρακάτω πίνακα δοκιμάζω 4 ποσοστά: 70%, 75%, 80% και 85%. Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης  σε ομιλία του είχε αναφέρει ποσοστό 75%.  Νομίζω ότι  θα έπρεπε να επιλεγεί ποσοστό 75% ή 80% . Με το 2750 η μετεγγραφή στις υψηλόβαθμες σχολές θα είναι πολύ δύσκολη και στις χαμηλόβαθμες πιο εύκολη!
Η κ. Κεραμέως  για μια ακόμα φορά με απογοήτευσε με τις επιλογές της.

Με το 2750 η μετεγγραφή στις υψηλόβαθμες σχολές θα είναι πολύ δύσκολη και στις χαμηλόβαθμες πιο εύκολη!