Παρουσιάσεις των τμημάτων του ΠΑΜΑΚ (video)

σύνδεσμοι  με τις παρουσιάσεις

την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου  https://youtu.be/TQIay4eh6D4
09:30-10:30 Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
10:30-11:30 Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών
11:30-12:30 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
12:30-13:30 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
///////////////
την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου https://youtu.be/1utSkgh15wk

09:30-10:30 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
10:30-11:30 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
11:30-12:30 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
12:30-13:30 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

το πρόγραμμα

 

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας