Παρουσιάσεις των τμημάτων του ΠΑΜΑΚ (video)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

σύνδεσμοι  με τις παρουσιάσεις

την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου  https://youtu.be/TQIay4eh6D4
09:30-10:30 Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
10:30-11:30 Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών
11:30-12:30 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
12:30-13:30 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
///////////////
την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου https://youtu.be/1utSkgh15wk

09:30-10:30 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
10:30-11:30 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
11:30-12:30 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
12:30-13:30 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

το πρόγραμμα

 

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σχολιάστε

three × one =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here