Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Η ΕΒΕ ισούται με το γινόμενο : (του Μέσου Όρου των Μέσων Όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο) x (τον συντελεστή που καθορίζεται από το Τμήμα). Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής που ορίζει το Υπουργείο. Το 2021 το εύρος έχει οριστεί από 0,8 έως 1,20 .
Οι συντελεστές ΕΒΕ για κάθε τμήμα εδώ : https://sep4u.gr/gel-app/
Για να μπορείς να διεκδικήσεις ένα Τμήμα πρέπει ο ΜΟ των βαθμών σου στα 4 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ.
Αν υπάρχει Ειδικό Μάθημα (ΕΜ) απαιτούνται δύο προϋποθέσεις : α]ΕΒΕ στο ΕΜ & β] ΕΒΕ στο Τμήμα
Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις. Παράδειγμα η ΕΒΕ του Παιδαγωγικού Δημοτικής  Εκπαίδευσης Ρόδου η ΕΒΕ είναι 10,37×0,8=8,3.
Τα παρακάτω δεδομένα αποτελούν εκτίμηση και όχι τελικά αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας.

4 σκέψεις στο “Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

  1. Καλησπέρα ο σύζυγός μου έχει αναπηρία 99% εφόρου ζωής αν στο μηχανογραφικό χρησιμοποιήσει η κόρη μου την αναπηρία του στα κοινωνικά κριτήρια αλλά παρουσιάσει επιπλοκές και <> τι ισχύει τότε αφού θα έχει δηλώσει αναπηρία και όχι ορφάνια

    • αρκεί τη μέρα που θα πάει στο Τμήμα να έχει την πιστοποίηση της αναπηρίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.