Επερώτηση στη Βουλή για την εξαφάνιση του ΣΕΠ από την κ. Κεραμέως

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11744616.pdf