Νομική ΑΠΘ: τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά μέχρι 27/10

Διενέργεια μαθημάτων διαδικτυακά από τις 13/10 έως και τις 27/10

Τις επόμενες ημέρες, από την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά.

Το έκτακτο αυτό μέτρο επιβάλλεται, διότι η απώλεια μαθημάτων επί τρεις συνεχείς ημέρες αυτή την εβδομάδα, σε συνδυασμό με τις γιορτές της επόμενης εβδομάδας, όπου κατά συνήθη πρακτική η συμμετοχή των φοιτητών μειώνεται ουσιωδώς, θα έθετε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του εξαμήνου στην ώρα του.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό θα αποκαταστήσει την ηρεμία που χρειάζεται η Σχολή μας για να συνεχίσει το έργο της. Κάνουμε έκκληση να προστατεύσουμε τη Σχολή μας και τις σπουδές μας.

Το πρόγραμμα διαδικτυακής διδασκαλίας των μαθημάτων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα με το οποίο διεξάγονται τα μαθήματα με φυσική παρουσία μέχρι τώρα.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Τομέων για τους συνδέσμους της πλατφόρμας ΖΟΟΜ κάθε μαθήματος.