ΕΚΠΑ : «Ημέρες Καριέρας 2022»

Από 12 έως 14 Δεκεμβρίου  2022

EKPA-Hmeres-Karieras-2022-v3_compressed_watermark

Οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν μια σημαντική ετήσια δράση του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλει στην διευκόλυνση της πρόσβασης των φοιτητών/τριων και αποφοίτων όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας, αλλά και στην υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης τους από τις σπουδές στον
επαγγελματικό στίβο. Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και αποφοίτους να γνωρίσουν από κοντά επιχειρήσεις, στις οποίες θα επιθυμούσαν να εργαστούν, και ταυτόχρονα να αποκτήσουν μία άμεση βιωματική εμπειρία
μέσω της επαφής τους με τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων και με τις διαδικασίες πρόσληψης που ακολουθούνται.
Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 12 έως 14 Δεκεμβρίου 2022, και θα έχει υβριδική μορφή. Θα υπάρξουν τόσο διαδικτυακές δράσεις με την χρήση και αξιοποίηση εξειδικευμένης πλατφόρμας όσο και δια ζώσης εκδηλώσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου μας (Πανεπιστημίου 30, Κτήριο Προπυλαίων, Αμφιθέατρο Αργυριάδη).
Οι φοιτητές/τριες και απόφοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΚΠΑ, οι υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και οι εκπαιδευόμενοι ή εκπαιδευμένοι του
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ, μέσω των εκδηλώσεων και δράσεων των Ημερών Καριέρας, θα έχουν την ευκαιρία να:
✓ Έρθουν σε επαφή με σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.
✓ Αναβαθμίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση και είσοδο στην αγορά εργασίας.
✓ Επισκεφθούν διαδικτυακά τα ηλεκτρονικά περίπτερα των εταιρειών και να κλείσουν την συνέντευξη εργασίας που επιθυμούν.
✓Πληροφορηθούν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις προοπτικές που ανοίγονται για αυτούς παρακολουθώντας ενδιαφέρουσες συζητήσεις και workshops.
✓ Ενημερωθούν για τις χωρίς κόστος υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση από το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ.
✓ Προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην αντίστοιχη επιχείρηση ή οργανισμό που τους ενδιαφέρει και ταιριάζει με το προφίλ τους.
✓ Δικτυωθούν με το Πανεπιστήμιο μας και τους αποφοίτους αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος.