08-12-22 Ένταξη τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι:

Α. Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/151036/Α5/2022 (Β’ 6231) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ τα κάτωθι Τμήματα:

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Β. Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.153/151329/Α5/2022 (Β’ 6233) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται στον Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  τα κάτωθι Τμήματα:

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Η ακαδημαϊκή λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023).

Γ. Το Τμήμα  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ), στο οποίο συγχωνεύτηκε το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 52/2022 (Α’ 131) παραμένει ενταγμένο στο 2ο και 3ο  Επιστημονικό Πεδίο για τα ΓΕΛ και στον Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για τα ΕΠΑΛ .