Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και Συντελεστές Βαρύτητας τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

23-12-22 Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφησαν και έχουν αποσταλεί  προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο οι με αριθμ. Φ.251/159901/A5/23-12-2022, Φ.253.1/159863/A5/23-12-2022 και Φ. 153.1/160016/Α5/23-12-2022 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (EBE) και οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, για το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν σχετικής απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ανωτέρω Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτά αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023).

ΙΔΡΥΜΑ |ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1288 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,85
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1289 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0,80

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις σε μορφή PDF

  1. Φ.251/159901/A5/23-12-2022(ΣΕΒΕ)
  2. Φ.253.1/159863/A5/23-12-2022 (ΣΒΑΡ/ ΓΕΛ)
  3. Φ. 153.1/160016/Α5/23-12-2022(ΣΒΑΡ/ ΕΠΑΛ)