Η Ελλάδα είναι τελευταία στο ποσοστό αποφοίτων!

Η Ελλάδα είναι τελευταία στο ποσοστό αποφοίτων στα πανεπιστήμια! Λιγότερο από 1 στους 10 παίρνει πτυχίο. Μια ακόμα τραγωδία που κάνεις δεν ασχολείται! (πηγή Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 2022 https://www.ethaae.gr/el/nea/anakoinoseis/325-2021)

Σχολιάστε

fifteen + 20 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here