Πλήθος τμημάτων, διάρκεια σπουδών και γεωγραφική διασπορά ανά ίδρυμα.

Ενδεικτικά για το 2020-21, το πλήθος των τμημάτων, η διάρκεια σπουδών και η γεωγραφική διασπορά ανά ίδρυμα παρουσιάζονται στον  παρακάτω  πίνακα . Συνολικά, λειτουργούν 422 Τμήματα τα οποία στην πλειονότητά τους προσφέρουν προγράμματα προπτυχιακών σπουδών διάρκειας 8 εξαμήνων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι επτά (7) ιδρύματα προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε τουλάχιστον πέντε (5) πόλεις. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος έχει τη μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά (7 πόλεις) και ακολουθούν τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου (6 πόλεις). Έντεκα (11) ιδρύματα προσφέρουν τα προγράμματά τους μόνο σε μία πόλη.

Πηγή : ΕΘΑΑΕ