Η Ελλάδα έχει την χειρότερη αναλογία φοιτητών/διδασκόντων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2020, την καλύτερη αναλογία φοιτητών/διδασκόντων  εμφανίζει το Λουξεμβούργο (5/1), η Αυστρία και η Γερμανία (7/1), η Μάλτα, η Νορβηγία και η Ελβετία (8/1) και η Κροατία (9/1). Τις υψηλότερες αναλογίες εμφανίζουν η Τουρκία (46/1), η Ιρλανδία (26/1), η Γαλλία (24/1), η Ιταλία και η Ρουμανία (21/1). Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 47 φοιτητές ανά διδάσκοντα .

Φοιτητές / Διδάσκοντα

Πηγή : ΕΘΑΑΕ 2021

Τραγική είναι η εικόνα για ΔΙΠΑΕ, ΕΛΜΕΠΑ, ΠΔΜ. Προφανώς αυτά τα δεδομένα είναι στα χαρτιά γιατί είναι γνωστό πως μικρό ποσοστό παρακολουθεί  ειδικά στα περιφερειακά Τμήματα. Σε Τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε κάποια μαθήματα η σχέση είναι ακόμη χειρότερη με αυτή που αποτυπώνεται στην έκθεση της ΕΘΑΑΕ. Μου έλεγε φίλος καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ ότι η κατάσταση είναι ΤΡΑΓΙΚΗ ! Οι φοιτητές  δεν έχουν που να καθίσουν !!! Στην Νομική του ΑΠΘ φοιτητής που δεν είχε που να καθίσει κάθισε στο παράθυρο και έπεσε κάτω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά!

 

2 thoughts on “Η Ελλάδα έχει την χειρότερη αναλογία φοιτητών/διδασκόντων στην Ευρώπη

  1. Κύριε Καλοδημο καλησπέρα σας έχω περάσει στην διοίκηση επιχειρήσεων της Χίου και ήθελα να πάρω μετεγγραφή για Πάτρα αλλά απορρίφθηκα έχω συγκεντρώσει 4 μόρια με τα οποία ισοβάθμησα με τον τελευταίο. Η μόνιμη κατοικία μου είναι ένα χωριό κοντά στην Πάτρα θεωρείται θα γίνει δεκτή η ένσταση

Comments are closed.